Medkulturni coaching

Medkulturni coaching je namenjen posameznikom in timom, ki se srečujejo s kontinuiranimi medkulturnimi izzivi: tujim strokovnjakom in managerjem na delu v Sloveniji, slovenskim vodjem večkulturnih timov ali celotnim večkulturnim timom. Kamorkoli gremo, povsod nosimo s seboj nezavedno kulturno prtljago, ki je skupek vrednot, prepričanj in pristopov, kako se lotevati vsakdanjih izzivov. Coaching nam pomaga identificirati kulturno pogojena pričakovanja, prepričanja in vedenja ter poiskati rešitve, k bi v kar največji meri zaobjele raznolike kulturne vrednote – v luči ciljev, ki jih želimo doseči.