Osebni coaching

Osebni coaching je pomoč in podpora posamezniku, da v polnosti razvije svoje potenciale, pa naj gre za managerja, družinskega človeka, umetnika ali pač zgolj osebo, ki si želi osebne rasti. Coaching ni ne terapija ne svetovanje, temveč kontinuiran proces, v katerem coach svojemu klientu predvsem s pomočjo vprašanj pomaga bolje razumeti sebe in okoliščine, v katerih se nahaja, odkrivati svoje potenciale, poiskati učinkovite rešitve ter jih pretvoriti v konkretne korake in mini projekte. Obenem coach stoji klientu ob strani ter s podpornim vztrajanjem pomaga, da klient korake tudi zares vnaša v prakso, da ocenjuje svoj napredek, korigira smer ter napreduje v smeri, v katero si želi napredovati.