Timski coaching

Kakor vrhunska športna ekipa potrebuje svojega trenerja - coacha, ki ji bo pomagal poiskati najboljši način medsebojnega sodelovanja in iz sebe iztisniti najboljše rezultate, potrebuje svojega trenerja tudi delovni tim, ki želi v polno živeti potenciale, ki se skrivajo v njem. Zunanji coach bo določeno obdobje (3, 6, 9, 12 ali več mesecev) kontinuirano delal s timom – na začetku bolj pogosto, potem pa sčasoma bolj poredko – ter pomagal timu identificirati neizkoriščene notranje potenciale, jih uresničiti v praksi ter kar najhitreje priti do vrhunskih rezultatov. Timski coaching tipično vključuje:

  • moderirane procese pregleda in konstruktivnega ocenjevanja dosedanjega sodelovanja,
  • pridobivanje potrebnih komunikacijskih veščin skozi delavnice in treninge,
  • mediacijo med podskupinami,
  • mediacijo med posameznimi člani tima,
  • moderirane procese izdelave skupnih vrednot in vizije/ciljev,
  • moderirane procese izdelave akcijskih načrtov za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in prenos skupnih vredno in vizije/ciljev v prakso,
  • follow-up srečanja za preverjanje napredka in prenosa teorije v prakso.