Delavnice in treningi

 

 • Vodenje

  Vodenje

  V sodobnih časih vodja okrog sebe potrebuje proaktivne, samoiniciativne, kreativne in vrhunsko samomotivirane sodelavce. Da pa bi jih opolnomočil kot take, je priporočljivo, da je v marsičem drugačen, kot so bili vodje pred nekaj desetletji. Vodi naj predvsem z zgledom; ima naj zvrhano mero emocionalne in socialne inteligence, biti mora prilagodljiv, se soočati z nenehnimi spremembami...Več »
   
 • Komunikacija in konflikti

  Komunikacija in konflikti

  Naša družba nas ni učila suverene komunikacije in konstruktivnega reševanja konfliktov, temveč ubogljivosti, izogibanja konfrontacijam ter bolj ali manj subtilne borbe za premoč, v kateri vsak dokazuje svoj prav, konflikti pa se končajo z nizko motiviranostjo, nezadovoljstvom in vedno bolj zaprtim komunikacijskim prostorom.Več »
   
 • Timsko sodelovanje

  Timsko sodelovanje

  Vsak tim je sestavljen iz ljudi, ki s svojimi osebnostnimi značilnostmi, komunikacijskimi stili in podzavestnimi avtomatizmi skupaj ustvarjajo unikatno skupinsko dinamiko. Velik del te dinamike se odvija pod površino, in brez milosti uničuje najboljše namene ter še tako inteligentne skupne projekte. Več »
   
 • Medkulturni management

  Medkulturni management

  Mnogi odlično načrtovani mednarodni projekti in združitve se pri izvedbi zataknejo ali celo padejo v vodo, ker niso upoštevali vpliva, ki ga ima (nacionalna) kultura na razmišljanje in delovanje v poslovnem okolju – od delovne etike, odnosa do časa in dogovorov, pričakovanj do šefa do zelo različnih komunikacijskih slogov.Več »
   
 • Medgeneracijsko sodelovanje

  Medgeneracijsko sodelovanje

  Čas intenzivnih gospodarskih, tehnoloških, političnih, družbenih in okoljskih sprememb vpliva tudi na vrednote in pričakovanja generacij: mladi, ki so odrasli v digitaliziranem okolju in z računalnikom ob zibki, svet in svoje mesto v njem dojemajo drugače kot predhodne generacije.Več »
   
 • Ustvarjalno reševanje problemov

  Ustvarjalno reševanje problemov

  Šolski sistem nas je izuril za ubogljivost, prilagodljivost, strah pred napakami in kaznimi, linearno in »edino pravilno« razmišljanje …, vse to pa v srži ubija ustvarjalnega duha v človeku. Zato imamo v splošnem kar precej težav z lastnim ustvarjalnim razmišljanjem in reševanjem problemov. Še dodatno pa se stvari zapletejo, ko poskušamo ustvarjalno soočanje z izzivi prakticirati v delovnem timu ...Več »Več »