Medgeneracijsko sodelovanje

Medgeneracijsko sodelovanje

Čas intenzivnih gospodarskih, tehnoloških, političnih, družbenih in okoljskih sprememb vpliva tudi na vrednote in pričakovanja generacij: mladi, ki so odrasli v digitaliziranem okolju in z računalnikom ob zibki, svet in svoje mesto v njem dojemajo drugače kot predhodne generacije. Po drugi strani pa bomo zaradi demografskih sprememb in vzdržnosti pokojninskega sistema vsi delali dlje kot do sedaj – to pa pomeni, da so starostni razponi v podjetjih vse večji, s tem pa se krepijo tudi medgeneracijski izzivi. Na delavnicah za izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja zato senzibiliziramo vodje, kadrovnike in sodelavce za vrednote, potrebe, komunikacijske sloge ter preferirane načine sodelovanja raznolikih generacij. Primeri tem:

  • Medgeneracijski management za vodje
  • Komunikacija na delovnem mestu iz medgeneracijske perspektive
  • Kako motivirati različne generacije
  • Vodenje generacije y
  • Kako izboljšati medgeneracijsko sodelovanje