Komunikacijske veščine

Komunikacijske veščine

Naša družba nas ni učila suverene komunikacije in konstruktivnega reševanja konfliktov, temveč ubogljivosti, izogibanja konfrontacijam ter bolj ali manj subtilne borbe za premoč, v kateri vsak dokazuje svoj prav, konflikti pa se končajo z nizko motiviranostjo, nezadovoljstvom in vedno bolj zaprtim komunikacijskim prostorom. Za preobrazbo teh globoko vsajenih nekonstruktivnih komunikacijskih vzorcev je potrebno veliko izkušenjskega učenja in treninga, zato se na praktičnih delavnicah in treningih ukvarjamo z naslednjimi temami:

  • Nevralgične točke komunikacije, na katerih se začnejo težave
  • Suverena komunikacija – alternativna pot agresivnosti in plahosti
  • Konflikt kot priložnost za izboljšanje odnosa
  • Principi konstruktivnega reševanja konfliktov
  • Od jezika razdora do jezika povezovanja
  • Aktivno poslušanje – čudežno orodje reševanja konfliktov
  • Konstruktivno izražanje nezadovoljstva, ne-jev…
  • Konstruktivno izražanje in sprejemanje povratnih informacij
  • Komunikacija v zahtevnih situacijah
  • Nenasilna komunikacija (po Marshallu Rosenbergu)