Ustvarjalno reševanje problemov

Ustvarjalno reševanje problemov

Šolski sistem nas je izuril za ubogljivost, prilagodljivost, strah pred napakami in kaznimi, linearno in »edino pravilno« razmišljanje …, vse to pa v srži ubija ustvarjalnega duha v človeku. Zato imamo v splošnem kar precej težav z lastnim ustvarjalnim razmišljanjem in reševanjem problemov. Še dodatno pa se stvari zapletejo, ko poskušamo ustvarjalno soočanje z izzivi prakticirati v delovnem timu, saj se mnogi brainstormingi v nekaj sekundah spremenijo v neplodno debatiranje, argumentiranje in prepričevanje drugih o svojem prav. Zato na delavnicah o ustvarjalnem reševanju problemov obdelujemo naslednje teme:

  • Strategije, orodja in tehnike za spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega mišljenja pri posameznikih, timih in organizacijah
  • Proces in strukture za timsko ustvarjalno reševanje problemov
  • Odkrivanje notranjih moči in neizkoriščenih potencialov posameznika, skupine in organizacije
  • Pristopi k poglobljeni analizi izzivov, problemov in situacij
  • Načini kreativnih brainstormingov v skupini
  • Procesi učinkovitega konsenzualnega izbiranja najboljših idej in rešitev
  • Pretvorba idej v konkretne projekte