Medgeneracijski izzivi in priložnosti
v projektnem načinu delaRaziskave na področju projektnega vodenja kažejo, da je še vedno uspešen le vsak tretji projekt. Nad tem poprečjem so tista podjetja, katerih projektni način dela temelji na jasno definiranih poslovnih ciljih in koristih, na učinkovitihinterdisciplinarnih timih in na uravnoteženju kreativnosti in dobrih praks klasičnega projektnega vodenja.  Poslovnim kompetencam, kompetencam sodelovanja in projektnemu znanju se je kot izrazit faktor krepitve uspešnosti projektov pridružilo medgeneracijsko sodelovanje, kar pravzaprav ne preseneča, saj so v projektne time pogosto vključeni udeleženci že treh generacij: zrela generacija, generacije X in generacije Y.  Mednarodno uspešna in konkurenčna podjetja že namenjajo medgeneracijski sinergiji v projektnem delu posebno pozornost.

Usposabljanje, ki vam ga kot novost v Sloveniji predstavljamo, združuje temeljna izhodišča uspešnosti projektov z izkoriščanjem medgeneracijskega potenciala. Primerno je tako za predstavnike kadrovskih služb kot za klasične in projektne vodje ter ostale projektne udeležence.  

Izzivi:

 • kako glede na omejene vire podjetja iz nabora predlogov izbrati prave projekte,
 • znati definirati izhodišča, ključna za uspešnost projekta,
 • povezati tri nivoje projektnega načina dela in projektnih ciljev,
 • razumeti specifične prednosti in pomanjkljivosti posamičnih generacij v projektnem delu
 • generacijo Y vključiti v ustvarjalno sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov,
 • premoščati projektne napetosti v odnosih, kot je npr. »mi izkušeni« in »mi napredni«.

Priložnosti:

 • več pravočasno dokončanih projektov z manj stroški in z več poslovnimi koristmi/učinki,
 • dvig dodane vrednosti projektnih pridobitev,
 • večje zadovoljstvo vseh, ki so jim namenjeni rezultati projektov (notranjih in zunanjih kupcev),
 • večja kreativnost in zadovoljstvo članov projektnih timov,
 •  izboljšanje odnosov med zaposlenimi.


VSEBINA:

1.    dan (8 andragoških ur): 

POSLOVNA IZHODIŠČA IN VPLIV MEDGENERACIJSKIH RAZLIK NA SINERGIJO TIMOV

I. Poslovna izhodišča projekta:

 • Poslovna osredotočenost projektnega dela (Value-Driven Project Management).
 • Najprej razmisli, potem delaj: kje so pravi temelji  uspešnosti in učinkovitosti projekta.
 • Elementi spodbujanja odgovornosti udeležencev projekta.
 • Sodobne smernice v projektnem vodenju

II. Generacijske razlike in njihov vpliv na projektni način dela:

 • Faktorji, ki so vplivali na oblikovanje posamičnih generacij v delovnem okolju s poudarkom na specifikah lokalnega slovenskega delovnega okolja.
 • Vrednote posamičnih generacij skozi optiko delovnega procesa po modelu Kulturni detektiv (prirejenem za slovensko kulturo) ter njihov vpliv na:
  • delovno etiko in odgovornost,
  • motivacijske faktorje,
  • komunikacijski slog,
  • odnos do avtoritete,
  • strokovni in osebni razvoj.

III. Kako specifična znanja in veščine različnih generacij mobilizirati v različnih fazah projekta.
 

2.    dan (4 andragoške ure):

IZ TEORIJE V PRAKSO (ORODJA IN PRIPOROČILA)

I. Priporočeni slogi vodenja za različne generacije

II. Študije primerov iz prakse (ki jih lahko prispeva podjetje oz. udeleženci):

 • analiza dogodkov in dejstev,
 • interpretacija skozi vrednote generacij,
 • veščine in sistemski pristopi, potrebni za izboljšanje sodelovanja.

III. Moderirana izdelava akcijskih načrtov za prenos pridobljenega znanja in veščin v prakso.


Orodja, ki jih na 1,5-dnevni delavnici prejmejo udeleženci za projektno delo:

 • 4 ključna vprašanja pred začetkom vsakega projekta
 • 3 nivoji poslovnih in projektnih ciljev
 • Matrika logičnega okvira projekta
 • Vrednotno kolo za posamične generacije v delovnem okolju
 • Model reševanja medgeneracijskih konfliktov (prenosljiv tudi za druge namene in okolja)


IZVAJALCA:

Aleš Štempihar

Aleš Štempihar je certificiranI projektni vodja z 20 letnimi izkušnjami v projektnem načinu dela na preko 100 projektih v različnih vlogah. Njegova razlikovalna prednost je celovito tri-nivojsko razumevanje projektnega vodenja in 360 stopinjski pogled na projekte:  management pogled (benefit realization), pogled projektnega vodenja, poslovno analitičen pogled in informacijski pogled. Kot svetovalec, mentor in coach sodeluje tako z upravami družb, kot s projektnimi vodji in člani projektnih timov. Izvedel je več kot 200 usposabljanj s preko 1000 udeleženci, Je član Združenja Manager, PMI, ZPM, Društva moderatorjev Slovenije in predsednik IIBA Slovenia Chapter. Napisal je številne članke, nastopal na konferencah projektnega vodenja in trikrat organiziral svojo konferenco Projektno vodenje v praksi (www.projektna-praksa.si). Je tudi urednik in vodja Spletne skupnosti projektnega vodenja (www.projektna-skupnost.si).

Izbor referenc: Abanka VIPA d.d., Steklarna Hrastnik d.d., Dars d.d., Sava Akademija, Skupina Energoplan, Telekom Slovenija, Avtenta.si, Skupina HSE, Droga Kolinska, Mlekarna Celeia, KD Group.

Marjeta Novak
Komunikologinja mag. Marjeta Novak, CPF (Certified Professional Facilitator), kot svetovalka, predavateljica, mediatorka in moderatorka pomaga posameznikom in skupinam izboljšati sodelovanje v medkulturnem in medgeneracijskem okolju. V zadnjih nekaj letih je vodila izobraževalne delavnice in projekte v Rusiji, Španiji, Bolgariji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Hrvaškem in na Norveškem – za zelo raznolik spekter udeležencev, od vrhunskih managerjev, medkulturnih strokovnjakov do psihologov v konfliktnih conah. Kot skupinska moderatorka aplicira in promovira sodelovalne načine izboljševanja procesov, ki temeljijo na zaupanju v moč in modrost skupine pri reševanju izziv v organizacijah ter povsod, kjer se srečajo raznoliki interesi in cilji. V zadnjih letih pri svojem delu zlasti gradi na konceptih povezovalnega komuniciranja po dr. Rosenbergu, dialoške komunikacije ter optimizacije sodelovanja z mobiliziranjem notranjih moči (appreciative inquiry). 
Izbor referenc: Adria Mobil, CoPolimaT, Erste Group Immorent,  Ericsson Nikola Tesla, Hermes Softlab, KD Group, Lek, Mercator, Revoz, Trimo, International Society for Diversity Management, United World Colleges Organisation, UK Royal Society for Arts and Manufacture.


DODATNE INFORMACIJE:

ales.stempihar@askit.si                                              marjeta.novak@humus.si

041 639 007                                                             040 620 427