Medkulturno sodelovanje

Medkulturno sodelovanje

Mnogi odlično načrtovani mednarodni projekti in združitve se pri izvedbi zataknejo ali celo padejo v vodo, ker niso upoštevali vpliva, ki ga ima (nacionalna) kultura na razmišljanje in delovanje v poslovnem okolju – od delovne etike, odnosa do časa in dogovorov, pričakovanj do šefa do zelo različnih komunikacijskih slogov.

Temeljno poznavanje medkulturnih razlik in poslovnih praks je pomembna konkurenčna prednost vsakogar, ki goji ali načrtuje sodelovanje s tujimi partnerji.

Teme:

  • Poslovno komuniciranje v mednarodnem okolju
  • Razvijanje medkulturne občutljivosti in kompetentnosti
  • Medkulturni management
  • Večkulturni timi
  • Slovensko kulturno in poslovno okolje za tujce
  • Kulturne kompetence za delavce, napotene v tujino
  • Kulturne kompetence za tržnike in prodajalce
  • Priprava in izvedba prezentacij za mednarodno poslovno okolje
  • Upravljanje raznolikosti