Mediacija v konfliktih

Ker je dinamika naših življenj zelo intenzivna, obenem pa nismo vsi najbolj vešči konstruktivnega komuniciranja, smo vpeti v marsikatere konflikte bodisi v osebnem življenju bodisi v delovnih okoljih. Včasih so konflikti odprti, jasni in očitni vsem, velikokrat pa so skrbno pometeni pod preprogo. Na površini je vse v najlepšem redu, pod njo pa se razraščajo nezadovoljstvo, demotiviranost, hlad, odtujenost, nezaupanje, kar vse bolj nažira kakovost odnosov ter medsebojnega sodelovanja. Prav neverjetno je, kako zlahka stečejo zadeve, potem ko konflikte v globini razrešimo! In kako se sodelovanje zatika na vsaki najmanjši čeri, če temu ni tako. Mediatorjeva naloga je zato najprej razumeti vse vpletene, vzpostaviti zaupanje ter jim skozi proces mediacije pomagati do bolj jasne in konstruktivne komunikacije: da se resnično zaslišijo in globoko razumejo. Ko je vzpostavljen empatičen stik, se praviloma zelo hitro najdejo rešitve, ki bodo delovale za vse vpletene. mediacija se lahko izvaja:

  • znotraj tima (med posamezniki in preostankom tima oziroma med neformalnimi podskupinami),
  • med različnimi timi in skupinami,
  • med posamezniki.