Moderiranje

 

 • Strateško načrtovanje

  Strateško načrtovanje

  V naših delovnih okoljih – pa naj gre za zasebni, javni ali nevladni sektor – so strateški načrti marsikdaj le nekoliko razširjena oblika klasičnega poslovnega načrta: brez prodorne moči, ki bi jo bilo mogoče doseči z malo poguma, ustvarjalnega soočanja raznolikih pogledov ter zavestnega preseganja običajnih vzorcev razmišljanja in iskanja rešitev. Iskrivo, navdihujoče in plodno sodelovanje veliko lažje steče ob prisotnosti izurjenega moderatorja...Več »
   
 • Moderiranje kompleksnih sestankov

  Moderiranje kompleksnih sestankov

  Sestanki so zaradi neskončnih izgub časa in energije generatorji nezadovoljstva, frustriranosti in demotiviranosti. Bolj ko je sestanek kompleksen in več ko je udeležencev, težje ga je obdržati v okvirih konstruktivnega in sinergičnega komuniciranja. Nevtralen zunanji moderator zato poskrbi za dizajn sestanka, ki bo kar najbolj podpiral namen in cilje.Več »
   
 • Povezovanje ekip in združevanje kultur

  Povezovanje ekip in združevanje kultur

  V današnjih časih pogosto prihaja do prevzemov podjetij, prestrukturiranja organizacij, združevanja timov… Do včeraj samostojne ekipe so združene v večje strukture, konkurenčna podjetja postajajo ena velika družina in na zunaj je vse lepo in prav, navznoter pa ostajajo delitve na mi in oni, naše in njihovo...Več »
   
 • Ustvarjalni pristopi k reševanju izzivov

  Ustvarjalni pristopi k reševanju izzivov

  Ustvarjalnost se pri poskusih timskega reševanja izzivov zelo pogosto prehitro konča zaradi borbe za prevlado, dokazovanja svojega prav, priučenega pesimizma in jadikovanja, dominantne komunikacije ali pa prevelike podredljivosti konvencijam. Dobre ideje ostanejo neizrečene ali preslišane, reciklirajo se stari vzorci, rešitve so medle, zavzetost zanje pa nizka.Več »
   
 • Poglobljeni teambuildingi

  Poglobljeni teambuildingi

  Teambuilding je ponavadi organizirano druženje v adrenalinskem parku, ob športnih igrah ali pa med skupnih gorskim pohodom, ki s seboj prinese sproščenost, zabavo, povezovanje med člani na bolj osebnih, človeških ravneh ter dodaten vpogled v skupinsko dinamiko, lahko pa je tudi več ...Več »
   
 • Dinamične, interaktivne konference ter kongresi

  Dinamične, interaktivne konference ter kongresi

  Strokovne konference in kongresi starega kova temeljijo na seriji predavanj, med katerimi se pasivni slušatelji vse bolj odklapljajo oziroma priklapljajo na mobilce, notesnike in svetovni splet. Trendi pa na srečo kažejo, da hierarhično zasnovane dogodke vse bolj nadomeščajo dinamični, interaktivni kongresi, ki gradijo na prispevkih vseh sodelujočih ...Več »