Ustvarjalni pristopi k reševanju izzivov

Ustvarjalni pristopi  k reševanju izzivov

Ustvarjalnost se pri poskusih timskega reševanja izzivov zelo pogosto prehitro konča zaradi borbe za prevlado, dokazovanja svojega prav, priučenega pesimizma in jadikovanja, dominantne komunikacije ali pa prevelike podredljivosti konvencijam. Dobre ideje ostanejo neizrečene ali preslišane, reciklirajo se stari vzorci, rešitve so medle, zavzetost zanje pa nizka.

V današnjem času, ko so se tekoči trakovi večinoma preselili na druge celine, pa potrebujemo ravno obratno: hiter odziv na spremenjene razmere, zaznavanje in izkoriščanje trendov ter presežne rešitve, ki organizacijo »potegnejo« naprej

Izurjen moderator dizajnira in izpelje skupinski proces ustvarjanja/izboljševanja struktur, procesov, izdelkov ali storitev, in sicer tako da:

  • poskrbi za sproščeno vzdušje in varen komunikacijski prostor, ki poraja zaupanje,
  • mobilizira ustvarjalne sposobnosti, ki so v prav vsakem posamezniku
  • skrbi za osredotočenost na temo in cilje,
  • kot »prometnik« usmerja komunikacijo, tako da so vsi glasovi slišani,
  • poskrbi za beleženje prav vseh idej,
  • skupino vodi skozi proces opredelitve kriterijev za izbiro najboljših idej, ki jih bo uvesti v prakso,
  • navigira skupinsko odločevanje o izboru idej in postavljanju prioritet,
  • usmerja izdelano akcijskih načrtov, kako spoznanja pretvoriti v dejanja.