Moderiranje kompleksnih sestankov

Moderiranje kompleksnih sestankov

Sestanki so zaradi neskončnih izgub časa in energije generatorji nezadovoljstva, frustriranosti in demotiviranosti. Bolj ko je sestanek kompleksen in več ko je udeležencev, težje ga je obdržati v okvirih konstruktivnega in sinergičnega komuniciranja. Nevtralen zunanji moderator zato poskrbi za dizajn sestanka, ki bo kar najbolj podpiral namen in cilje. Vodi ga na način, da so vsi glasovi slišani, fokus je na rešitvah (ne pa krivcih), skupina skupno opredeli kriterije in izbere najboljše rešitve, ki jih nato še na srečanju samem pretvori v realne akcijske načrte. Nekaj možnih namenov moderiranih sestankov:

  • Izboljševanje izdelkov in storitev
  • Ustvarjanje skupne vizije, poslanstva in vrednot
  • Pregled preteklega sodelovanja in načrti za naprej
  • Strateško načrtovanje