Poglobljeni teambuildingi

Poglobljeni teambuildingi

Teambuilding je ponavadi organizirano druženje v adrenalinskem parku, ob športnih igrah ali pa med skupnih gorskim pohodom, ki s seboj prinese sproščenost, zabavo, povezovanje med člani na bolj osebnih, človeških ravneh ter dodaten vpogled v skupinsko dinamiko, lahko pa je tudi več. Skozi sproščene, vendar fokusirane moderirane pristope je mogoče pregledati dosedanje medsebojno sodelovanje, raziskovati močne plati in področja za izboljšave, razreševati odprte in latentne konflikti, vzpostaviti poglobljeno razumevanje med člani in podskupinami ter skupno poiskati poti za še plodnejše in prijetnejše sodelovanje v bodoče. Na tovrstnih teambuildingih uporabljamo kombinacijo naslednjih procesov:

  • Raziskovanje skupinske dinamike skozi simulacije
  • Kratki stimulativni predavateljski vložki
  • Moderatorske tehnike pregledovanja sodelovanja ter načrtovanja izboljšav v prihodnosti
  • Ustvarjalno reševanje izzivov
  • Mehka mediacija za usklajevanje različnih perspektiv