Povezovanje ekip in združevanje kultur

Povezovanje ekip in združevanje kultur

V današnjih časih pogosto prihaja do prevzemov podjetij, prestrukturiranja organizacij, združevanja timov… Do včeraj samostojne ekipe so združene v večje strukture, konkurenčna podjetja postajajo ena velika družina in na zunaj je vse lepo in prav, navznoter pa ostajajo delitve na mi in oni, naše in njihovo, neusklajenost začenja postajati problematična, odgovornosti niso jasne, s prsti se kaže na druge…, namesto sinergije dobivamo tiho razslojenost in vrtičkarstvo. Z moderiranim povezovanjem različnih organizacijskih kultur dosežemo:

  • temeljno medsebojno razumevanje, potrebno za kakovostno in produktivno delo,
  • poznavanje in spoštovanje vrednot, ki jih goji vsaka od združenih ekip,
  • spoznavanje dobrih praks in močnih plati vsake od združenih kultur,
  • skupno raziskovanje, kako najboljše oz obeh kultur združiti na sinergičen način,
  • izdelavo skupnih akcijskih načrtov za nadaljnje izboljševanje struktur in procesov.