Marjeta Novak

Marjeta Novak

Komunikologinja magMarjeta Novak, certificirana profesionalna moderatorka (CPF – Certified Professional Facilitator) aplicira moderatorska orodja in procese za vodenje učinkovitejših sestankov, participativnih konferenc in drugih večjih dogodkov, izdelavo vizije in strategije, inoviranje izdelkov, storitev ali procesov ter še za mnoge druge primere, ko je zaželeno sodelovanje med zagovorniki raznolikih interesov in perspektiv.
V konfliktih – ki so naraven del reševanja kompleksnih problemov – gradi na pristopih prepoznavanja in mobiliziranja notranjih moči, kot sta
 appreciative inquiry in nenasilna komunikacija. Je predsednica Društva moderatorjev Slovenije (od septembra 2015 uradni član International Association of Facilitators - Chapter Slovenia) ter slovenska skrbnica mreže Art of Hosting Conversations That Matter.
Drugo področje njenega dela so medkulturne razlike v zaznavanju, mišljenu in delovanju, ki vplivajo na poslovne prakse ter medosebno dinamiko. 

Marjeta Novak je certificirana trenerka nenasilne komunikacije pri The Center for Nonviolent Communication, ki ga je ustanovil dr. Marshall Rosenberg, avtor koncepta ter Marjetin učitelj. Kot sostarša treh zdaj že odraslih otrok sta Marjeta Novak in Robert Kržišnik napisala in izdala priročnik Starši nove generacije - za spoštljive, sproščene in sodelovalne odnose v družini.

Marjeta je tudi voditeljica osebnih in skupnostnih obredov prehoda ter iskanja vizije ob podpori divjine/narave, izšolana pri School of Lost Borders.

Pristopi:

 • Moderiranje skupinskega reševanja problemov in izboljševanja sodelovanja (facilitiranje)
 • Procesno svetovanje in vodenje
 • Izobraževalne delavnice in treningi
 • Svetovanje

Strokovna področja:

 • Moderiranje/facilitiranje skupinskega reševanja kompleksnih problemov
 • Moderiranje participativno zasnovanih konferenc in kongresov
 • Strateško načrtovanje
 • Osebna učinkovitost
 • Izboljševanje (timskega, medoddelčnega, medorganizacijskega, medkulturnega, medgeneracijskega) sodelovanja 
 • Učinkoviti sestanki
 • Kreativno reševanje problemov
 • Medkulturni management
 • Upravljanje raznolikosti
 • Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje
 • Vzpostavljanje dialoga med ljudmi/skupinami z raznolikimi interesi, a skupnimi vizjami, cilji ali nalogami
 • Umetnost vodenja razgovoro o kjlučnih temah/Art of Hosting Meaningful Conversations
 • Kreiranje prihodnosti iz uzaveščenih notranjih moči /Appreciative Inquiry

15-minutni prispevek na konferenci The Power Of Innovative Ecosystems, Ljubljana, 21. april 2011 (tema: "Unleashing the potential blocked in negativity")