Kdo smo

Kdo smo

Humus je okrajšava za »humane uspehe«. Je pa tudi prst, nujna za dobro rast in razvoj.

Naš namen je podjetjem, organizacijam, družinam in skupnostim pomagati ustvariti tako podlago, ki bo kar najbolj spodbudna za rast in razvoj tako organizacije kot slehernega človeka v njej.

Naše izkušnje potrjujejo, da imajo vsi sodelavci pristno željo prispevati k skupnemu uspehu – a zaradi raznolikih interesov, osebnih zgodovin in še marsičesa drugega (pre)večkrat ne znajo konstruktivno sodelovati z drugimi.

V fokusu našega dela je vprašanje, kako izboljšati medsebojno sodelovanje za doseganje boljših poslovnih rezultatov in višje kakovost odnosov, dela ter življenja: med zaposlenimi različnih nivojev in profilov, med timi/oddelki, med generacijami, med sodelavci in partnerji iz različnih kultur.

 
 
 

Komunikologinja mag. Marjeta Novak deluje na dveh področjih: kot izobraževalna trenerka za medkulturne teme in dialog ter kot moderatorka skupinskega izboljševanja procesov. Prve resne delovne  izkušnje si je nabrala še v študentskih časih kot britanska turistična predstavnica ter stevardesa, nato pa je po diplomi iz novinarstva in angleščine (ter s spričevalom iz nizozemščine) deset let delovala kot samostojna svetovalka za komuniciranje z zunanjimi in notranjimi javnostmi. Več

 
 
 

Preko praktičnih izobraževanj, delavnic in moderiranih procesov:

  • osvajamo znanja, veščine in pristope za učinkovitejše sodelovanje,
  • preobražamo nefunkcionalne vzorce mišljenja, komuniciranja in delovanja v nove, ki so bolj konstruktivni in (samo)motivacijski,
  • skupno snujemo projekte za izboljšave, ki bodo kar najbolje odgovorili na potrebe celotnega sistema (posameznika, tima, oddelka, podjetja/organizacije, partnerjev, skupnosti, planeta).