Delavnice po meri

Na začetku predvsem sprašujemo in poslušamo: zanima vas vaša specifična situacija, cilji, izzivi, ugotovitve, zgodbe, potenciali, kot tudi sitemi in orodja, ki jih že uporabljate. Več podatkov in perspektiv kot imamo, bolje lahko pomagamo. Bodoče udeležence po potrebi tudi povabimo, da preko naše spletne strani, dostopne z geslom, anonimno prispevajo svoje poglede, dileme in cilje za načrtovani izobraževalni dogodek. Vsaka delavnica je zato zasnovana po meri, saj le tako lahko zagotovimo želeno kakovost in rezultate.

 
 
 

“Resnično življenje” že na delavnici

Najraje izvajamo take učne dogodke, kjer že na sami delavnici urimo znanja in veščine na dejanskih, živih primerih iz vaše prakse. delavnice so vse manj predavateljske ter vse bolj moderirane, ko skupina že na samem izobraževanju pod vodstvom veščega moderatorja ustvarja rešitve za skupne izzive. Del delavnice pa je vedno namenjen tudi izdelavi akcijskih načrtov, kako prenesti novo usvojena znanja v vsakdanjik ter kako z novimi pristopi optimalno nadgraditi obstoječe organizacijske sisteme.

 
 
 

Poudarek na načelih in orodjih

Najboljše rezultate po iztkušnjah dosežemo tedaj, ko udeleženci ob moderatorjevi podpori sami identificirajo in ponotranjijo ključna načela, po katerih želijo delovati (kot vodje, kolegi, poslovni partnerji …). Načela se obnesejo bolje kot poenostavljeni recepti, saj so kot kompas pri odločanju v specifičnih situacijah. Poudarek na tudi na orodjih in tehnikah, ki pomagajo načela udejaniti v praksi.

 
 
 

Celostnost človeka in sistemov

Ljudem, timom, organizacijam n skupnostim pomagamo optimizirati sodelovanje. Pri tem kombiniramo “trde” (sistematično raziskovanje in analiza, strateško načrtovanje, postavljanje ciljev, management kakovosti …) in “mehke” pristope (dialog, inspiracija, osebna rast in razvoj). Zanimajo nas rešitve, ki upoštevajo celega človeka (njegovo strokovno, timsko, socialno, čustveno in duhovno dimenzijo) in celoten sistem ter uravnotežajo kratko- in dolgoročne perspective ter cilje.

 
 
 

Stimulativno učno okolje

Pri koncipiranju delavnic upoštevamo najsodobnejša spoznanja o osebnem/skupinskem učenju ter razvoju. Z uporabo različnih pristopov, metod in orodij poskrbimo, da je vsak učni dogodek srtimulativna izkušnja, ki zadovojli raznolike učne sloge, strokovne profile in cilje. Vsi naši dogodki so zasnovani interaktivno in dinamično; uporaba PPT-ja je zmanjšana na minimum. Prednost dajemo pristnemu človeškemu dialogu ter močni osebni izkušnji, ki ima za cilj ne le informacijo, pač pa tudi transformacijo prepričanj in pristopov. Naše delavnice so zamišljene kot “laboratorij”, v katerem se udeleženci čutijo povabljene, da raziskujejo, iščejo rešitve ter se učijo drug od drugega – in pri tem še uživajo.

 
 
 

Radi delamo to, v čemer smo dobri

Vemo, v čemer smo dobri – in v tem tudi uživamo: v vzpostavljanju razumevanja skozi dialog, razvijanju motivacije za skupno ustvarjanje, optimiziranju sodelovanja za odlične rezultate in večjo kakovost sobivanja. Vemo pa tudi, kje so meje našega znanja in veščin – in vam to tudi povemo. Z veseljm vas usmerimo na druge, ki bodo morda bolje odgovorili na vaše konkretne potrebe.

 
 
 

Kjer so prepreke, je tudi potencial

Radi imamo ogenj konfliktov, saj sprošča izjemne količine energije, ki jih je mogoče vpreči za poglabljanje razumevanja, sočutja in skupne resničnosti.