Prispevki na konferencah

 

Sodelovanje s prispevki na konferencah

 • InCo - Gibanje za inovativni preboj, april 2010
 • Evropska konferenca Mednarodne zveze moderatorjev, oktober 2010, Helsinki
 • Evropska konferenca Mednarodne zveze moderatorjev, oktober 2004, Portorož
 • Dobri zgledi vlečejo – Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, marec 2008, Portorož
 • HRM konferenca za delavce zavarovalnic in ostalih finančnih družb, september 2008, Ljubljana
 • 7th Art & Business Conference, junij 2004, Borl
 • "Now we are 25" - strokovno srečanje Royal Society of Arts, Manufacture and Commerce, februar 2005, London
 • Kongres YoungSIETAR, Istanbul, november 2010
 • Kongres SIETAR Europa, april 2007, Sofia
 • HRM - ravnanje z ljudmi pri delu; PlanetGV, oktober 2010, Kranjska Gora
 • HRM - ravnanje z ljudmi pri delu; PlanetGV, oktober 2008, Bled
 • HRM - ravnanje z ljudmi pri delu; PlanetGV, oktober 2007, Nova Gorica
 • HRM - ravnanje z ljudmi pri delu; GV Izobraževanje, oktober 2006, Rogaška Slatina
 • HRM – ravnanje z ljudmi pri delu; GV Izobraževanje, oktober 2005, Nova Gorica
 • HRM – ravnanje z ljudmi pri delu; GV Izobraževanje, oktober 2004, Nova Gorica
 • Odličnost managerk; GV Izobraževanje, oktober 2004, IEDC Bled
 • Kaj mora vedeti dobra tajnica; GV Izobraževanje, november 2004, Maribor
 • Kaj mora vedeti dobra tajnica; GV Izobraževanje, november 2005, Maribor
 • Dnevi tajnic, GV Izobraževanje, maj 2005, Portorož
 • Izobraževalni management; GV Izobraževanje, november 2004, Portorož
 • Izobraževalni management; GV Izobraževanje, november 2006
 • Izobraževalni management; PlanetGV, november 2007
 • Nabavni management; PlanetGV, maj 2007
 • Management v zdravstvu; PlanetGV, marec 2007