Nenasilna komunikacija in osebna evolucija

30. september - 1. oktober 2017 (sobota, nedelja)

 

Eden od treh glavnih stebrov nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenberguje samoempatija (poleg polnega samoizražanja in empatičnega sprejemanja). Pod tem izrazom razumemo poglabljanje stika z življenjem v sebi; povečevanje notranje jasnosti in krepitev notranje moči za avtentično in harmonično delovanje v svetu.

Na tej nadaljevalni delavnici nenasilne komunikacije bomo s pomočjo učinkovitih procesov v varnem in hkrati spodbudnem okolju raziskovali:

 • krepitev notranje moči, živosti in življenja v sebi, 
 • negovanje sočutnega in podpornega nortanjega dialoga s samim seboj,
 • stik s telesom, ki nam pomaga sočutno objeti notranje doživljanje (zunanjih situacij) v katerem koli trenutku,
 • prepoznavanje in preraščanje globokih prepričanj in avtomatičnih vzorcev mišljenja, ki zavirajo našo živost,
 • transformiranje bolečine, ki je v nas, ko naše potrebe niso zadovoljene,
 • razreševanje večjih in manjših življenjskih dilem, v katerih se znajdemo, in prepoznavanje konstruktivnih naslednjih korakov.

Kako:

 • osnovni procesi nenasilne komunikacije ("temeljni protokol samoempatije v vsakdanji situaciji"),
 • poudarek na krepitvi stika s telesom,
 • diade - osrediščenost ob stiku z drugo osebo,
 • osebna in skupinska refleksija.

Na delavnico ste vabljeni vsi, ki ste bili že na vsaj 2-dnevni delavnici nenasilne komunikacije; po možnosti pri certificiranem trenerju/ki ali certifikacijskem kandidatu/tki s strani CNVC (Center for Nonviolent Communicaton).

Tudi tokrat bo fokus na obravnavanju živih, dejanskih situacij, dilem in konfliktov iz naših življenj.

Delavnico vodi komunikologinja mag. Marjeta Novak;  certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NNK) pri Centru za nenasilno komunikacijo v ZDA, ki se je NNK učila mdr. tudi pri dr. Marshallu Rosenbergu, avtorju pristopa. Znotraj "kozmosa" NNK je Marjeti še posebej ljubo negovanje sočutnega dialoga s samim seboj 8utelešena samoempatija), ki je portal vpolnoživost, globok stik s sočlovekom ter z misterijem življenja. Marjeta je tudi voditeljica krogov ter življenjskih obredov prehoda po izročilu School of Lost Borders

 


Darja Taisa Cerkvenik je profesorica defektologije, maserka, terapevtka, coachinja in voditeljica delavnic. Je strokovnjakinja za procese osebnostnih sprememb, področje komunikacije in odnosov. Še posebej jo navdihuje vidik nenasilne komunikacije, kjer se poglabljamo vase in odpiramo možnosti za poglobljen stik z življenjem v nas tudi v trenutkih hudih izgub. Darja Taisa je v procesu certifikacije za mednarodno trenerko nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo. Pri svojem delu povezuje znanja z več področij in deluje po principu integrativnega pristopa. Na človeka gleda celostno, usmerjena je v pozitivno, upošteva globlje vzroke in sistemske povezave. Globoko verjame v moč ljubezni in smisel življenja, čeprav ga včasih težko doumemo.  

Nadaljevalna delavnica bo izvedena v Ljubljani, in sicer 30. septembra in 1. oktobra 2017 (sobota in nedelja), vsak dan od 9 h do 18 h, v Centru za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44 D,  Ljubljana. (POZOR - 44 D; tale D je zelo pomemben, sicer boste zatavali.)

Kotizacija:

 • če je plačnik posameznik: 100 €,
 • če je plačnik podjetje, s. p. ali organizacija iz javnega sektorja: 150 € .

V ceni so všteti prigrizki in pijača med odmori; kosilo pa si vsak organizira sam (odmor za kosilo je predviden med 13.00 in 14.00). 

Podatki za plačilo:

Prejemnik: 
Marjeta Novak s. p.
Cesta na Loko 7 B
1000 Ljubljana
DŠ 70311269
TRR: SI56 6100 0001 5837 925 (Delavska hranilnica, d. d., Ljubljana)
Koda: EDUC
ReferencaNVC-10 ter ime udeleženca 

Prijava na delavnico