Za koga?

 

 • Za podjetja/organizacije

  • Rešitve na ravni sistema – organizacije
  • Izboljševanje medsebojnega sodelovanja
  • Sproščeni, a produktivni dogodki
  Več »
   
 • Za izboljšanje timskega dela

  Pomagamo vam doseči:

  • višjo motiviranost, sodelovanje in uspešnost tima,
  • želeno kulturo sodelovanja v timu (bodisi novem bodisi že utečenem),
  • preobrazbo nekonstruktivnih konfliktov v navdihujoče sodelovanje,
  Več »
   
 • Za posameznike

  Stopite z nami v stik, če želite:

  • raziskati vaše notranje potenciale (talente, strasti, sposobnosti, inteligentnosti ...), in najti načine, kako jih v polnosti udejaniti,
  • razviti medosebne veščine – denimo pristno, a spoštljivo povedati povratno informacijo (vključujoč kritiko in pohvalo), razreševati konflikte, razplesti težavne situacije, avtentično izraziti sebe ...,
  • izboljšati določene odnose (bodisi na službenem ali zasebnem področju),
  • najti poti (doma in na delu), kako v polnosti živeti po vaših vrednotah in potrebah.
  Več »
   
 • Skupnosti

  Pokličite nas, če želite:

  • kristalizacijo vizije ter strateške in akcijske načrte za udejanjanje vizije v praksi,
  • pridobiti motiviranost različnih deležnikov oz. interesnih skupin za project,
  • raziskati in razrešiti kompleksne izzive in situacije, v katerih se srečajo različni interesi,
  • preobraziti medetnične konflikte v sodelovanje,
  • izboljšati sodelovanje v vaši skupnosti (civilni iniciativi, neformalni skupini, soseski ..).
  Več »