Podjetja/organizacije

Izzivi, pri katerih vam lahko pomagamo (bodisi v poslovnem, javnem, izobraževalnem, nevladnem, civilnem ali družinskem okolju):

Rešitve na ravni sistema – organizacije:

Stopite v stik z nami, če:

 • iščete sveže, inovativne pristope soočanja z izzivi,
 • želite povečati (samo)motiviranost sodelavcev,
 • stremite k bolj sploščeni organizacijski kulturi, ki bi vodje spodbujala, da del svoje moči (in odgovornosti) delijo s sodelavci,
 • imate preveč konfliktov – ali premalo (ko si ljudje ne upajo z nestrinjanji ali spori na plano),
 • želite ustvariti varen komunikacijski prostor dvosmerne komunikacije zgraditi kulturo dvosmerne komunikacije (kjer se zaposleni počutijo povabljene, da prispevajo inovativne ideje za izboljšave; kjer prevladuje kultura konstruktivnih povratnih informacij; kjer ljudje upali pravočasno s slabimi novicami na dan),
 • bi radi izboljšali kakovost odločanja na različnih ravneh,
 • želite motivacijsko strategijo, ki služi ljudem, dobičku in planetu,
 • želite posodobiti identiteto, poslanstvo, vizijo ali vrednote organizacije, tako da bodo bolje odgovarjali potrebam vseh deležnikov,
 • želite v iskanje trajnostnih rešitev za kompleksne izzive vključiti predstavnike različnih interesov (zaposlenih vseh ravni in profilov; partnerje in stranke; dobavitelje in podizvajalce; lokalno skupnost in mladež ...),
 • vas zanimajo procesi sprememb in preobrazb, ki izhajajo iz razumevanja globljih vzrokov in sistemskih povezav,
 • želite humanizirati delovno okolje – iščete smiselne in pragmatične rešitve, ki upoštevajo celega človeka (njegovo telesno, čustveno, miselno in duhovno komponento) ter celoten sistem.

Izboljševanje medsebojnega sodelovanja

Neproduktivne spore (ali pomanjkanje komunikacije) preobražamo v sodelovanje, kot npr.:

 • konflikti med oddelki,
 • konflikti znotraj vodstva ali uprave,
 • konflikti v medkulturnem okolju,
 • medgeneracijski konflikti.

Dogodki

Pokličite nas, če želite:

 • pestre, spodbudne, sproščene, a zelo produktivne dogodke za zaposlene raznolikih oddelkov, profilov in ravni: sveže alternative praznovanjem, kick-off srečanjem, piknikom ter teambuildingom.