Za skupnosti

Morda smo pravi naslov, če želite:

  • kristalizacijo vizije ter strateške in akcijske načrte za udejanjanje vizije v praksi,
  • pridobiti motiviranost različnih deležnikov oz. interesnih skupin za project,
  • raziskati in razrešiti kompleksne izzive in situacije, v katerih se srečajo različni interesi,
  • preobraziti medetnične konflikte v sodelovanje,
  • izboljšati sodelovanje v vaši skupnosti (civilni iniciativi, neformalni skupini, soseski ..).