Timsko sodelovanje

Pokličite nas, če želite:

 • višjo motiviranost, sodelovanje in uspešnost tima,
 • zgraditi kulturo dvosmerne komunikacije (kjer se zaposleni počutijo povabljene, da prispevajo inovativne ideje za izboljšave; kjer prevladuje kultura konstruktivnih povratnih informacij; kjer ljudje upali pravočasno s slabimi novicami na dan),
 • zavestno ustvariti želeno kulturo sodelovanja v timu (bodisi novem bodisi že utečenem),
 • preobraziti nekonstruktivne konflikte v navdihujoče sodelovanje,
 • odpreti pereče teme, o katerih se ne govori odprto – a vendar minirajo dobro delovanje tima,
 • pomoč nevtralnega zunanjega moderatorja za ključne sestanke, nakaterih boste obdelovali kompleksne teme in soočali raznolike interese,
 • pomagati timu/skupini, da pride do presežnih rešitev z vključitvijo raznolikih deležnikov oziroma pogledov,
 • izboljšati sodelovanje v večkulturnem okolju.
 • izboljšati medgeneracijsko sodelovanje,
 • izboljšati sodelovanje z drugimi timi/oddelki,
 • teambuilding, ki resnično izboljša timsko sodelovanje (ki je veliko več kot le zabava),
 • humanizirati delovno okolje - iščete smiselne in pragmatične rešitve, ki upoštevajo celega človeka (njegovo telesno, čustveno, miselno in duhovno komponento) ter celoten sistem.