Dialoško voditeljstvo

Navdihujoči voditelji 21. st. so vse manj heroji, ki posedujejo odgovore in rešitve - in vse bolj ustvarjalci dialoškega prostora, v katerem lahko sodelavci identificirajo lastne in skupne moči (ter sami raziskujejo žgoča vprašanja in iščejo odgovore nanje). Za take voditelje radi uporabljamo metaforo dialoškega gostitelja: gostitelj razjasni namen in sosnuje cilje; povabi tiste, ki lahko prispevajo in/ali bodo imeli korist od sodelovanja; zagotovi ustvarjalno okolje ter se tudi sam vključi v raziskovanje - med tem pa ves čas ohranja pozornost na meta ravni: nad tem kaj se dogaja, kaj manjka, kako ljudje prispevajo ter kje in kdaj po potrebi nežno intervenirati.


Kaj so prakse, ki podpirajo obrat od 'heroja do gostitelja'?

 • skupno razumevanje namena in načel dialoškega soustvarjanja (bodisi da gre za organizacijo, tim, skupino, skupnost)
 • vodenje kot dialog z drugim, s seboj in s širšo celoto
 • uporaba moči povabila namesto sile
 • gostiteljstvo ključnih dialogov, ki v ljudeh in timih spodbujajo poživljenost in sodelovanje
 • vodenje z vprašanji (namesto s podajanjem končnih odgovorov)
 • vedenje, kdaj posredovati – in kdaj se umakniti ter narediti prostor ostalim, da zasijejo
 • interveniranje z namenom ohranjanja fokusa, smeri in vključenosti
 • praznovanje mejnikov, prehodov, zaključkov in uspehov

V današnjem dinamičnem, spremenljivem in medsebojno povezanem svetu se vloga voditelja izjemno hitro spreminja: od dominiranja in podajanja odgovorov do ustvarjanja okolja, v katerem skozi dialog skupno uzremo širšo sliko in soustvarjamo optimalne rešitve.

Nekatere možnosti za razvoj voditeljskih veščin v smeri gostiteljstva prostorov soustvarjanja:

 • odprti dogodki, ki omogočajo izkušnjo resničnega dialoga in soustvarjanja
 • delavnice za razvoj dialoških kompetenc
 • delavnice vodenja skupinskih dialoških procesov za vodje (facilitiranje/moderiranje)
 • treningi in delavnice globokega poslušanja sebe, drugega, skupine ter prihodnosti, ki vznika
 • predstavitve in delavnice za oblikovanje transformativnih vprašanj, ki razpirajo polje možnosti
 • gostovanje enkratnih soustvarjalnih dogodkov (kot je proaktivna kavarna za skupnostno razvijanje pobud)
 • razvijanje lastnega pristopa dialoškega voditeljstva skozi mentorstvo in coaching

….

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno