Iz prakse

Mikrozgodbe o duševnem zdravju pri delu

Bolj kot je izziv kompleksen, pomembneje ga je raziskati z različnih zornih kotov, preden oblikujemo rešitve. V tem projektu za Nacionalni inštitut za javno zdravje so bili ljudje in organizacije, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem v podjetjih/organizacijah, povabljeni ne le k zbiranju mikrozgodb o duševnem zdravju pri delu, temveč tudi k interpretaciji zbranih podatkov. Rezultati so znova pokazali, kako pomembno je prisluhniti ”terenu”, preden se oblikujejo strateške rešitve za tako občutljivo in stigmatizirano področje. Bonus? Zaupanje in povezave, ki so se izgradili med vključenimi deležniki.

Mikrozgodbe za makroizzive

Kako poglobljeno n hkrati učinkovito zajeti modrost izkušenj »s terena« za boljše strateške odločitve? Kako pridobiti in analizirati na stotine ali tisoče mikrozgodb na izbrano temo – in pri tem zajeti tako človečnost (značilno za zgodbe) kot trdne podatke, ki jih zgodbe prinašajo?  
Skupaj z belgijskimi kolegi (Voices That Count) in slovenskima sodelavkama smo izvedli delavnico o participativni večdeležniški metodologiji za zbiranje, analiziranje in osmišljanje zgodb z uporabo orodja SenseMaker, ki ga je razvil eden vodilnih strokovnjakov za kompleksnost Dave Snowden. 

Hibridna skupščina na participativni način

Letna skupščina malih in srednjih podjetij - prvi hibridni dogodek Evropske komisije takšnega obsega (v Portorožu novembra 2021) – je povezala na stotine udeležencev v živo in na daljavo, da so prispevali ideje za razvoj upravljavskih struktur v podporo trajnosti in digitalizaciji MSP na EU-ravni. Kompleksen vsebinski, tehnični in facilitatorski izziv, ki je hkrati pokušina prihodnosti večjih participativnih dogodkov. Vesela, da sem bila zraven.

Hitro do facilitacijskih veščin

Facilitacija za nemoderatorje še nikoli ni bila enostavnejša: hitro razvijajoče se virtualne “bele table” (kot je www.miro.com  ) ponujajo ne le jasne delavniške procese, pač pa tudi strukturirane predloge za beleženje ključnih idej in rešitev. Kakovost izmenjave, ki se dogaja med udeleženci, je še vedno ključna. Zato je uspešno multinacionalno podjetje najelo moderatorski tandem, da jih naučimo (a) osnovnih veščin facilitacije in (b) ključnih funkcij miroja, ki katalizirajo sodelovanje, sodelovanje in želene deležniške rezultate. Dve muhi na en mah.

S konference v akcijo!

Dogodki večjega formata, kot so kongresi in konference, zberejo na stotine ali tisoče strokovnjakov – katerih glasov pa se ne sliši, saj prevladuje pasivno poslušanje peščice govorcev. A takšni dogodki so priložnost za preboj v (so)delovanju za skupni cilj. Z velikim užitkom že leta . Že leta soustvarjam letne konference Umanotere, v katerih mdr. Povezujemo oblikovalce politik in aktiviste za prodornejše naslavljanje okoljskih izzivov in priložnosti.

Dialog, kjer so ljudje razdeljeni

Dialog se zgodi, ko ljudje drug drugega poslušajo tako globoko, da jih slišano spremeni. Potreben je varen, pogumen in dobro voden prostor/čas – ter nekaj ključnih veščin, kot je npr. empatija. Ponosna, da sem pomagala mladim Palestincem in Izraelcem  razvijati voditeljske dialoške veščine (v okviru Youth Peace Initiatives) -  iz oči v oči; premagujoč pomisleke, strahove in res močne družbene predsodke.

Delavnice na EU-ravni za biodiverziteto

Serija dvodnevnih spletnih delavnic pod okriljem IUCN, ki je pokrila  vseh 27 držav EU, je združila deležnike v upravljanju invazivnih tujerodnih vrst – od ministrstev do akademikov, dnevladnih organizacij, lovcev, ribičev in številnih strokovnih organizacij. Poudarek je bil na spodbujanju humanih načinih odstranjevanja invazivnih tujerodnih vretenčarjev, za kar je ključno usklajeno čezmejno sodelovanje.

Subtilna moč interpretacij

V svetu vzporednih in konfliktnih zgodb ( = interpretacij tega, kar se dogaja) se vse bolj zavedamo, kako nezavedni narativi, ki jih gojimo o sebi, svetu in življenju nasploh krčijo ali širijo možnosti, ki si jih lahko zamislimo (in uresničimo). V delavnici osebne evolucije »Spremeni svoje zgodbe, izberi svoje 2022« preko zooma smo v preobrazbo problemskih zgodb v krepilnejše vključili ne le um, pač pa tudi modrost telesa (možgane v naših srcih in črevesju, kot pravijo sodobne nevroznanstvene raziskave). Izzivi tega časa so pač taki, da kličejo po vsem, kar nam lahko pomaga – in telo je smo v zahodni paradigmi zapostavljali (pre)dolgo.

3D mapiranje izziva: ko otip nadgradi virtualo

Kako se lotiti kompleksnih problemov – in to v virtualnem okolju, kjer je še težje držati fokus in snovati transformativne rešitve? Nove razmere kličejo po inovativnih pristopih. Eden teh je 3 D modeliranje, ki poseže v bistvo izziva – na način, ki je lahkoten in poglobljen hkrati. Tudi v javni upravi, kjer smo evidentirali ključne vzvode za bolj pogumno in uspešno čezsektorsko naslavljanje družbenih izzivov.

Uau-izkušnje sestankov na daljavo

Covid-19 je spodbudil spletno migracijo: za kompleksne sestanke na daljavo ni več meja; n v glavah ne v tehnologiji. Strateško načrtovanje (up, usklajeno krmiljenje proti zvezdi severnici), prototipiziranje, ocenjevanje in prilagajanje smeri je bolj potrebno - in lažje kot kdaj koli prej. Predpogoj za uspeh je namenska, načrtna in kreativna zasnova, ki spodbuja živost, angažiranost, učinkovitost ter doseganje ciljev.

Hibridni dogodki - okus prihodnosti

“Prva uspela hibridna izkušnja, kar sem jih kdaj doživela,« je izjavila ena od udeleženk. Za organizatorje in facilitatorje so hibridni dogodki – ki povezujejo udeležence v živo in na daljavo – največji izziv. Našo konferenco o priložnostih voditeljstva v kaosu sprememb smo zato preimenovali v konfluenco: sotočje miselnih tokov online in offline. Z  dognanimi facilitatorskimi pristopi smo spodbudili žive izmenjave ne le z govorci, pač pa tudi med udeleženci v Centru Noordung in na ekranih. Da se!

Razgibana konferenčna izkušnja: razvoj voditeljskih veščin tu in zdaj

Skupina drznih slovenskih moderatorjev, svetovalcev in organizatorjev dogodkov je v začetku leta 2018 združila moči in ideje ter pričela ustvarjati World of Synergy -  edinstveno konferenčno izkušnjo  z namenom krepitve voditeljskih kompetenc za delovanje v svetu kompleksnih izzivov in hitrih sprememb. Učinkovita kombinacija navdihujočih TED-ovskih zgodb; razvijanja veščin za vodenje v kompleksnosti; klinike voditeljskih izzivov; pa tudi osebnih voditeljskih praks za polno psihofizično prisotnost je zbrala 180 voditeljic in voditeljev iz različnih kontekstov in držav.

Facilitiranje globalnih srečanj za krepitev poguma in prispevka svetu

Eden mojih največjih užitkov je vodenje globalnih srečanj, na katerih se zberejo strokovne skupnosti zato, da skupaj motrijo spreminjajočo se krajino njihovega dela / poklica / področja; odpustijo preživele predpostavke; snujejo boljšo prihodnost; ter krepijo skupni pogum za presežno (so)delovanje.
Posebej rada delam z raziskovalci in aktivisti globalnega součenja: drug drugemu dajmo moč, da dekoloniziramo naše ozke pozahodnjačene miselne tokove ter ustvarimo prostor za bolj spoštljive načine zaznavanja, izbire in delovanja v ekosistemih, ki jim pripadamo.

Večdeležniško izboljševanje procesov v izobraževanju

V participativnem procesu izboljševanja kakovosti na največji slovenski univerzi združijo moči učitelji, študenti in podporne službe - z namenom okrepiti kakovost na mestih, ki jih fakultete in akademije same prepoznavajo kot ključne za nadaljnji razvoj. Poudarek je na prepoznavanju in razvijanju vitalnih jeder - v spodbudnem in ustvarjalnem okolju, ki ne le poraja uporabne rešitve, pač pa krepi multidisciplinarne povezave.

Romska tematika iz celostne perspektive

Večletni posvetovalni proces SIFOROMA zaobjema serijo večdeležniških dialogov, v katerih romska skupnost, odločevalci (nacionalni in lokalni), podporne službe (od policije, zdravstva do socialnega dela), izobraževalci in nevladne organizacije skupno oblikujejo strateške dokumente ter lokalne ukrepe za socialno vključevanje Romov zlasti tam, kjer je sobivanje izziv. Operacijo delno financira Evropska unija, Program za pravice, enakost in državljanstvo.

Vključevanje deležnikov v oblikovanje energetskega koncepta Slovenije

V procesu oblikovanja energetskega koncepta kot ključnega nacionalnega dokumenta za oskrbo z energijo v perspektivi 2050 je Ministrstvo za infrastrukturo k sodelovanju povabilo Natalijo Vrhunc in Marjeto Novak, ki sta v letu 2016 facilitirali niz delavnic. Na njih so se srečali predstavniki različnih interesnih skupin (energetski sektor, promet, akademiki, okoljski nevladni sektor, profesionalna združenja ...) ter prispevali svoje ideje za izboljšanje dokumenta.

Trening participativnega vodenja za vključevanje deležnikov v energetiki

Tridnevno izkustveno usposabljanje Participativno vodenje za mednarodno mrežo obnovljivih virov energije (Renewable Grid Initiative) je kombiniralo teoretične vložke in prakso, v katerih so udeleženci vadili participativne veščine za vključevanje deležnikov v procese odločanja na tem izjemno pomembnem, a često konfliktnem področju.

Povezovanje podjetij na področju pametne mobilnosti za zeleno prihodnost

100 predstavnikov slovenskih inovativnih podjetij in organizacij je v enodnevnem srečanju iskalo priložnosti in ključne partnerje na področju pametne mobilnosti za hitrejšo pot v zeleno prihodnost; z ambicijo, da Slovenija postane zeleni laboratorij za pametne rešitve v prometu. Srečanju so prisostvovali evropska komisarka za promet, predsednik Vlade Republike Slovenije in minister za infrastrukturo.

Komunikacijske veščine za ekipo Knowmads Hanoi

Knowmads Hanoi, vietnamski podmladek skupine Knowmads Amsterdam, je inovativna poslovna šola, ki usposablja mlade za ustvarjanje pozitivnih sprememb v skupnostih, v katerih živijo. Marjeta je bila povabljena, da mednarodno ekipo, ki vodi šolo, podpre z znanjem in veščinami nenasilne komunikacije v tridnevni delavnici ter na odprtem festivalu učenja (learning fest). Kot globalno prepoznani pristop za negovanje spoštljivih, iskrenih in sočutnih odnosov je koristno orodje na številnih področjih – v poslu, družini, med prijatelji in drugih skupnostih; tudi v konfliktih in napetih situacijah.

Zaposleni kot iskalci talentov

Kje iskati bodoče sodelavce, ki bodo maksimalno prispevali k želeni organizacijski kulturi? En najbolj učinkovitih virov za rekrutiranje dobrih novih sodelavcev so ravno zdajšnji zaposleni; še zlasti v IT  in startup okoljih. Ker pa se večina zaposlenih osredotoča predvsem na svoje delovne naloge, se na iskanje novi kolegov preko svojih profesionalnih in prijateljskih mrež (pre)redko spomnijo. V poldnevnem procesu so  sodelavci najprej razmišljali o tem, kakšne kolege želijo pritegniti; nato pa oblikovali privlačna sporočila (in filmčke) za posamične ciljne skupine (familija, frendi, faks ...), zakaj se pridružiti njihovi ekipi. Na ta način so v podjetju zasidrali miselnost stalnega skupnega pridobivanja talentov, pri tem pa se zabavali ter drug drugega spomnili, zakaj radi delajo skupaj in dobro.

Medgeneracijski dialog po metodi svetovne kavarne

40 zaposlenih finančnega oddelka multinacionalke se je zbralo v triurnem procesu z namenom izboljšanja medgeneracijskega sodelovanja. Kaj želimo, da druge generacije razumejo o nas – kateri slogi vodenja, sestankovanja, komuniciranja … nas motivirajo, da damo v delovnem okolju vse od sebe – kateri pa zavirajo?
V svetu, ki se z razvojem visokih tehnologij (in možnosti, ki jih odpirajo) spreminja vse hitreje, je glas mladih še posebej dragocen. Njihovi interesi, pričakovanja do šefov ter komunikacijske prakse nam kažejo smer, v katero se bodo poslovno okolje ter podjetja/organizacije razvijali v prihodnje.

Vključevanje javnosti v oblikovanje Vizije Slovenije 2050

V sedmih dogodkih po vsej državi je 450 ljudi iz različnih sfer sodelovalo v vladnem projektu oblikovanja vizije Slovenije 2050 z Marjeto kot glavo moderatorko/facilitatorko.  
V procesu, kjer so bile uporabljene različne metodologije, kot sta afirmatino razvijanje vitalnih jeder (Appreciative Inquiry) in svetovna kavarna World Café, se je pokazala usklajenost glede zelene in trajnostne vizije, ki ceni tako človeka kot deželo. Udeleženci so bili predstavniki različnih sektorjev ali pa so se pridružili iz lastnega interesa. Vizija je podlaga za oblikovanje strategije s perspektivo 2030 in za oblikovanje konkretnih akcijskih načrtov do leta 2020. ​

Več o celotnem procesu oblikovanja vizije in strategije Slovenije.

Umetnost participativnega vodenja

Marjeta je bila pobudnica in sovoditeljica tega izkustvenega treninga, katerega namen je bil prepoznavanje in razvoj potencialov vsakega posameznika za soustvarjanje modrih in trajnih rešitev ter za ustvarjanje močnih zavezništev. Na tridnevnem treningu se je zbralo 60+ izjemnih ljudi iz mnogih držav, kultur in strok, ki so prispevali svoje izkušnje in talente. Več o zaključkih in vtisih udeležencev.

Moči Slovenije

16. – 17. avgusta 2013 se je na Marjetino pobudo (ob podpori mednarodnega tima) kot kolektivni odziv na resno ekonomsko, socialno in duhovno krizo, ki je zadela Slovenijo, 70 ljudi zbralo na 1,5 dnevnem dogodku, da skupaj raziščejo DNK Slovenije – bistvo te dežele in ljudi, ki je lahko vir moči v krizi. S pomočjo metodologije Art of Hosting Conversations That Matter in s fokusom na razvijanje vitalnih jeder - Appreciative Inquiry so udeleženci raziskovali izvorne moči dežele ter s podobno mislečimi ljudmi kovali povezave za prihodnost. Participativni proces je navdihnil mnoge udeležence, da so ga prenesli v svoje skupnosti in delovna okolja. Za občutek o tem vzajemnem in sodelovalnem raziskovanju je na ogled pisna žetev ter fotogalerija dogodka. 

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno