Iz prakse

3D mapiranje izziva: ko otip nadgradi virtualo

Kako se lotiti kompleksnih problemov – in to v virtualnem okolju, kjer je še težje držati fokus in snovati transformativne rešitve? Nove razmere kličejo po inovativnih pristopih. Eden teh je 3 D modeliranje, ki poseže v bistvo izziva – na način, ki je lahkoten in poglobljen hkrati. Tudi v javni upravi, kjer smo evidentirali ključne vzvode za bolj pogumno in uspešno čezsektorsko naslavljanje družbenih izzivov.

Uau-izkušnje sestankov na daljavo

Covid-19 je spodbudil spletno migracijo: za kompleksne sestanke na daljavo ni več meja; n v glavah ne v tehnologiji. Strateško načrtovanje (up, usklajeno krmiljenje proti zvezdi severnici), prototipiziranje, ocenjevanje in prilagajanje smeri je bolj potrebno - in lažje kot kdaj koli prej. Predpogoj za uspeh je namenska, načrtna in kreativna zasnova, ki spodbuja živost, angažiranost, učinkovitost ter doseganje ciljev.

Hibridni dogodki - okus prihodnosti

“Prva uspela hibridna izkušnja, kar sem jih kdaj doživela,« je izjavila ena od udeleženk. Za organizatorje in facilitatorje so hibridni dogodki – ki povezujejo udeležence v živo in na daljavo – največji izziv. Našo konferenco o priložnostih voditeljstva v kaosu sprememb smo zato preimenovali v konfluenco: sotočje miselnih tokov online in offline. Z  dognanimi facilitatorskimi pristopi smo spodbudili žive izmenjave ne le z govorci, pač pa tudi med udeleženci v Centru Noordung in na ekranih. Da se!

Razgibana konferenčna izkušnja: razvoj voditeljskih veščin tu in zdaj

Skupina drznih slovenskih moderatorjev, svetovalcev in organizatorjev dogodkov je v začetku leta 2018 združila moči in ideje ter pričela ustvarjati World of Synergy -  edinstveno konferenčno izkušnjo  z namenom krepitve voditeljskih kompetenc za delovanje v svetu kompleksnih izzivov in hitrih sprememb. Učinkovita kombinacija navdihujočih TED-ovskih zgodb; razvijanja veščin za vodenje v kompleksnosti; klinike voditeljskih izzivov; pa tudi osebnih voditeljskih praks za polno psihofizično prisotnost je zbrala 180 voditeljic in voditeljev iz različnih kontekstov in držav.

Facilitiranje globalnih srečanj za krepitev poguma in prispevka svetu

Eden mojih največjih užitkov je vodenje globalnih srečanj, na katerih se zberejo strokovne skupnosti zato, da skupaj motrijo spreminjajočo se krajino njihovega dela / poklica / področja; odpustijo preživele predpostavke; snujejo boljšo prihodnost; ter krepijo skupni pogum za presežno (so)delovanje.
Posebej rada delam z raziskovalci in aktivisti globalnega součenja: drug drugemu dajmo moč, da dekoloniziramo naše ozke pozahodnjačene miselne tokove ter ustvarimo prostor za bolj spoštljive načine zaznavanja, izbire in delovanja v ekosistemih, ki jim pripadamo.

Vključevanje javnosti v oblikovanje Vizije Slovenije 2050

V sedmih dogodkih po vsej državi je 450 ljudi iz različnih sfer sodelovalo v vladnem projektu oblikovanja vizije Slovenije 2050 z Marjeto kot glavo moderatorko/facilitatorko.  
V procesu, kjer so bile uporabljene različne metodologije, kot sta afirmatino razvijanje vitalnih jeder (Appreciative Inquiry) in svetovna kavarna World Café, se je pokazala usklajenost glede zelene in trajnostne vizije, ki ceni tako človeka kot deželo. Udeleženci so bili predstavniki različnih sektorjev ali pa so se pridružili iz lastnega interesa. Vizija je podlaga za oblikovanje strategije s perspektivo 2030 in za oblikovanje konkretnih akcijskih načrtov do leta 2020. ​

Več o celotnem procesu oblikovanja vizije in strategije Slovenije.

Vključevanje deležnikov v oblikovanje energetskega koncepta Slovenije

V procesu oblikovanja energetskega koncepta kot ključnega nacionalnega dokumenta za oskrbo z energijo v perspektivi 2050 je Ministrstvo za infrastrukturo k sodelovanju povabilo Natalijo Vrhunc in Marjeto Novak, ki sta v letu 2016 facilitirali niz delavnic. Na njih so se srečali predstavniki različnih interesnih skupin (energetski sektor, promet, akademiki, okoljski nevladni sektor, profesionalna združenja ...) ter prispevali svoje ideje za izboljšanje dokumenta.

Komunikacijske veščine za ekipo Knowmads Hanoi

Knowmads Hanoi, vietnamski podmladek skupine Knowmads Amsterdam, je inovativna poslovna šola, ki usposablja mlade za ustvarjanje pozitivnih sprememb v skupnostih, v katerih živijo. Marjeta je bila povabljena, da mednarodno ekipo, ki vodi šolo, podpre z znanjem in veščinami nenasilne komunikacije v tridnevni delavnici ter na odprtem festivalu učenja (learning fest). Kot globalno prepoznani pristop za negovanje spoštljivih, iskrenih in sočutnih odnosov je koristno orodje na številnih področjih – v poslu, družini, med prijatelji in drugih skupnostih; tudi v konfliktih in napetih situacijah.

Povezovanje podjetij na področju pametne mobilnosti za zeleno prihodnost

100 predstavnikov slovenskih inovativnih podjetij in organizacij je v enodnevnem srečanju iskalo priložnosti in ključne partnerje na področju pametne mobilnosti za hitrejšo pot v zeleno prihodnost; z ambicijo, da Slovenija postane zeleni laboratorij za pametne rešitve v prometu. Srečanju so prisostvovali evropska komisarka za promet, predsednik Vlade Republike Slovenije in minister za infrastrukturo.

Umetnost participativnega vodenja

Marjeta je bila pobudnica in sovoditeljica tega izkustvenega treninga, katerega namen je bil prepoznavanje in razvoj potencialov vsakega posameznika za soustvarjanje modrih in trajnih rešitev ter za ustvarjanje močnih zavezništev. Na tridnevnem treningu se je zbralo 60+ izjemnih ljudi iz mnogih držav, kultur in strok, ki so prispevali svoje izkušnje in talente. Več o zaključkih in vtisih udeležencev.

Moči Slovenije

16. – 17. avgusta 2013 se je na Marjetino pobudo (ob podpori mednarodnega tima) kot kolektivni odziv na resno ekonomsko, socialno in duhovno krizo, ki je zadela Slovenijo, 70 ljudi zbralo na 1,5 dnevnem dogodku, da skupaj raziščejo DNK Slovenije – bistvo te dežele in ljudi, ki je lahko vir moči v krizi. S pomočjo metodologije Art of Hosting Conversations That Matter in s fokusom na razvijanje vitalnih jeder - Appreciative Inquiry so udeleženci raziskovali izvorne moči dežele ter s podobno mislečimi ljudmi kovali povezave za prihodnost. Participativni proces je navdihnil mnoge udeležence, da so ga prenesli v svoje skupnosti in delovna okolja. Za občutek o tem vzajemnem in sodelovalnem raziskovanju je na ogled pisna žetev ter fotogalerija dogodka. 

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno