Inovativni strateški dialogi

V čem  je dodana vrednost moderatorje/facilitatorja?

 • V predhodnih razgovorih z naročnikom moderator:
  • pomaga izluščiti namen in želene rezultate sestanka / srečanja,
  • sodeluje pri razmisleku,  koga povabiti, da bodo rezultati kakovostni in vzdržni na daljši rok,
  • pomaga najti ustrezen prostor za dogodek, kakršen spodbuja sodelovanje,
  • pomaga pri kreiranju vabila potencialnim udeležencem, da bodo le-ti resnično razumeli namen, cilje, pristope ter svojo vlogo v procesu.
 • Zasnuje proces: zasnuje potek skupinskega procesa skladno z nameni in cilji dogodka, izbere ustrezne pristope in metode,  načrtuje načine za žetev rezultatov.
 • Vodi proces, tako da spodbuja:
  • fokus skladno z namenom in cilji,
  • prispevanje vseh udeležencev v vseh ključnih fazah procesa,
  • skupno razumevanje ('velika slika') tematike / izziva,
  • soustvarjanje presežnih rešitev,
  • beleženje ključnih idej, spoznanj in rezultatov,
  • jasnost glede naslednjih korakov,
  • učinkovito porabo časa (in denarja – neučinkoviti sestanki so potrata finančnih in človeških virov!)
 • Posreduje v primeru konfliktov, tako da vpletenim stranem pomaga artikulirati, kaj jim je pomembno – kot podlaga za vzpostavitev razumevanja in iskanja rešitev.
 • Beleži in ureja rezultate v vnaprej dogovorjeni uporabni in prenosljivi obliki.

Kako vzdrževati fokus, navdih in usmerjenost k rezultatom na kompleksnih sestankih?  

Izurjen moderator/facilitator usmerja večdeležniški dialog proti učinkovitim rezultatom. Izvor besede facilitator pomeni olajševanje procesa, besede moderator pa umerjanje različnih pogledov s ciljem najprej razumeti širšo sliko in šele nato snovati vzdržne rešitve. 

 
 

 

 

 

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno