Veščine facilitacije

V živo ter v spletnem (virtualnem) okolju

Moderiranje/facilitacija je procesna podpora, ki pripomore k modrejšim odločitvam: in sicer tako, da moderator dialoški proces vodi na način, ki raznolike poglede umerja proti skupnemu višjemu cilju in soodgovornosti za rezultate.

 

Facilitacijske veščine pomagajo:

• K napredku v kompleksnih kontekstih (kjer je pogosto soudeleženih več deležnikov z raznolikimi parcialnimi interesi)

• Imeti učinkovitejše, ustvarjalnejše in prijetnejše sestanke – od preprostih do kompleksnih

• Sprejeti modrejše odločitve

• Usklajevati člane projektne skupine na poti k skupnim ciljem

• Ustvariti sodelovalno delovno okolje in kulturo

• Oživiti in osmisliti "rutinska druženja", kot so konference in kongresi, team-buildingi, redna letna srečanja …

 

Kako:

Delavnica je izjemno interaktivna in prilagojena potrebam ter željam dotične skupine.

Facilitacijski učni »laboratorij« pokrije širok spekter točk, s katerimi participativni proces stoji ali pade: od notranje naravnanosti moderatorja/facilitatorja (njene predpostavke, fokus, sprejemanje raznolikosti) do razumevanja skupinske dinamike in izkušanja enostavnih tehnik, ki so hitro prenosljive v raznolike participativne kontekste.

Ključne teme:

 • Pregled facilitiranega participativnega procesa: priprava, izvedba, poročanje, refleksija
 • Dialog z naročnikom: vprašanja, ki jih je potrebno razjasniti za uspešen proces
 • Orodja in tehnike za divergentne in konvergentne faze skupinskega dela:
  • Produktivna opredelitev izziva/problema
  • Celovito razumevanje širše slike, višjih namenov parcialnih skupin in skupnih imenovalcev
  • Generiranje in izbor poti za doseganje napredka
  • Podpora izvajanju dogovorov
  • Refleksija za razvoj sodelovalnih veščin in kulture nenehnega učenja
 • Možnosti in načini odločanja, optimalni za specifične kontekste
 • Vzdrževanje varnega in pogumnega prostora ob hkratnem fokusu na želene rezultate
 • Moč vprašanj kot ključnega orodja moderatorja/facilitatorja
 • Povzemanje in zapisovanje
 • Ravnanje v intenzivnih situacijah (polarizacija, konflikt, čustva)
 • Moderiranje v virtualnem (spletnem) okolju
Lokacija

Reston, VA (USA)

Družabno