Viri

Moji (iz)viri

 

Najprej pripadam prostoru, ki me hrani; večno sem hvaležna naravnim čarom Slovenije: gozdovom, rekam, duhu, jamam in vsem drugim bitjem, ki pripadamo z/Zemlji. Posebno vez čutim tudi z Grčijo (Kreto nadvse), Škotsko in Polinezijo. 
Po mami Rozi in njeni materi Angeli sem podedovala sočutje; po očetu Frenkiju jasen in brezmejno radoveden um. Otroci, danes cvetoči odrasli, me nenehno spominjajo, za kaj v življenju v resnici gre.
In ne na koncu je tu še pleme prijateljev z vseh celin, s katerimi nas povezujejo skupna hrepenenja in dejanja v smeri prepoznavanja skritega skladja sveta. Hvala, ker potujemo skupaj.

 

 

 

 

Mreža Art of Hosting Conversations That Matter

Mreža Art of Hosting Conversations That Matter  je tako navdihujoča globalna skupnost (porojena v Sloveniji leta 2002) kot platforma virov, znanja, metod, orodij, načel in močnih vprašanj. Zvesta duhu ustvarjalnega samoorganiziranja nima ne organizacijske podlage, ne šefa in ne avtorskih pravic. Gre za voditeljstvo, ki naslavlja kompleksne izzive tako, da preko namena, dialoga, moderiranja in inoviranja spaja nivo osebne in sistemske evolucije (ja, težko je z besedami upovedati paradigmatski preskok v skupinsko inteligentnost … lažje doživeti kot razumeti).

 

 

 

Mednarodna zveza moderatorjev (IAF)

 

Kot certificirana profesionalna moderatorka, članica IAF - International Association of Facilitators in predsednica slovenskega Društva moderatorjev že leta črpam iz znanje ter metodološke malhe te globalne organizacije. 

Spremeni zgodbo, spremeni prihodnost

Zgodbe, ki si jih zavedno ali nezavedno pripovedujemo - o sebi, organizaciji ali  skupnosti -  imajo izjemno moč, saj bodisi odpirajo ali zapirajo polje možnosti in s tem potencial za pozitivno prihodnost. Chené Swart, s pristopom
Re-Authoring the World, je neskončen navdih mojemu delu s skupinami: kako preobraziti brezup v upanje in moč za ustvarjanje pozitivne prihodnosti. Kot posameznik, skupina ali skupnost.

 

 Nenasilna komunikacija

Nenasilna komunikacija (NNK) je kot 'software' za partnersko sodelovanje, ki se je izkazal koristen in dobrodejen v vrsti človeških odnosov: od osebne evolucije, preobrazbe konfliktov do zdravega organizacijskega okolja, družin in skupnosti. NNK temelji na zavedanju, da smo vsi ljudje povezani na ravni globljih potreb in vrednot, ki so gonila naših misli in dejanj - in zato tudi podlaga za soustvarjanje rešitev, ki krepijo življenjsko moč vseh vpletenih. Ta globalno uveljavljeni pristop (ki je zadnja leta v izjemnem porastu) je razvil dr Marshall Rosenberg 

 

 

Appreciative inquiry – razvoj potencialov s krepitvijo vitalnih jeder

Metodologija AI (Appreciative Inquiry ) predstavlja alternativo klasičnemu reševanju problemov; in sicer tako, da strateško, sistemsko in sistematično raziskuje, uzavešča in razvija vitalna jedra živega sistema (organizacije, skupine, tima, skupnosti, družine, posameznika) za pogumne vizije prihodnosti  – namesto običajnega ozkega popravljanja napak za vrnitev v staro stanje. Je hkrati celovit večdeležniški proces v podporo pozitivnim spremembam kot tudi miselnost ter orodje, uporabno pri vrsti intervencij (vodenje sestankov, zaposlitvenih ali izhodnih intervjujev, coaching …), tako pri delu kot doma.

 

 

 

 

Prenova organizacij: knjiga, ki je je sprožila globalno gibanje

Knjiga belgijskega avtorja Frederica Lalouxa Reinventing Organizations iz leta 2014 je organizacijski razvoj, kakršnega smo teoretično poznali dotlej, stresla s temeljev in končno ponudila konkretne načine, kako obuditi živost ljudi v podjetjih/organizacijah, in to na primerih različnih dejanskih entitet – od predelovalca paradižnikov do jeklarne, zdravstvene nege in izdelovalca športnih oblačil.

Knjiga je prerasla v globalno gibanje, ki organizacijskim entitetam vrača dušo, namen in zdravje (tako človečno kot finančno). Več o ključnih načelih na posebnih wiki straneh.

 

 

   Teorija U: vodenje iz prihodnosti

 

V teoriji U Otto Scharmer mojstrsko ubesedi celostno, nelinearno »poslušanje prihodnosti, ki vznika«. Le-to do neke mere poteka v vseh inovativnih proces; teorija U pa nudi konceptualni okvir, faze in kompetence, ki pomagajo navigirati soustvarjaje želene prihodnosti v kompleksnih pristopih. 

 

 

Konteksti odločanja: model cynefin

Konceptualni okvir cynefin je v pomoč voditeljem in skupnostim pri sprejemanju strateških odločitev. Prevečkrat namreč sprejemamo poenostavljene rešitve, ki ne zaobjamejo kompleksnosti okoliščin. Cynefin prepoznava pet domen okoliščin oziroma kontekstov, ki pomagajo razpoznati sistemske dinamike ter učinkovito ukrepati: domene enostavnosti, zapletenosti, kompleksnosti, kaosa in nereda.
Foto:  D: Snowden , CC BY-SA 3.0, wiki

 

 

 


Strukture, ki osvobajajo vsebino in ljudi  (Liberating Structures)

Ta zbirek participativnih metod ponuja vrsto načel in orodij (tako uveljavljenih kot novih), ki spodbujajo vključenost in inovativnost skupin vseh velikosti. Še posebej me pritegnejo uporabnost, dostopnost in odprtost – veliko virov je na voljo na spletnih straneh; nekatere od metod je mogoče uporabiti brez predhodnih facilitatorskih veščin.

 

 

 

 

Krog

Krog je zame prototip porajajoče se kulture soustvarjanja, ki kliče mnoge skupine in organizacije, naveličane togih hierarhičnih sistemov. Krog je prostor možnosti in priložnosti, kamor vsak prispeva svoj del k celoti  (talente, vprašanja, uvide) . Enostavna (a ne vedno lahka) krožna forma vabi k zavestnemu razmisleku, ki presega običajno polarizacijo in zagovarjanje fragmentiranih mnenj; to pa odpre polje novih možnosti, ki jih prej kot posamezniki ali podskupine nismo uvideli. 

 

 

 

 

 

Ki aikido

Ki aikido je zame vir nenehnega utelešenega in zabavnega učenja o tem, kako biti v zdravem dialogu s seboj, z drugimi in z Življenjem. Uči me, kako ostati sproščena in osredotočena ne glede na udarce, ki jih prinaša življenje – še več, da konstruktivno sprejmem, kar mi pride na pot, in energijo preusmerim od boja k večji harmoniji za vse. Kar vadim v doju, je enostavno prenesti v 'resnično življenje zunaj telovadnice'.

 

 

 

 

Nazaj k celovitosti: School of Lost Borders

The School of Lost Borders  je krog ljudi, v katerega nas veže globoko spoštovanje do divje in človeške narave, obredov in drug drugega. Življenje dojemamo kot zgodbo malih in velikih iniciacijskih dogodkov, od katerih je vsak po svoje dragocen, saj nas vabi k rasti in razvoju.

Vodniki, ki smo izšli iz School of Lost Borders, smo izurjene »porodne babice«, ki  podpiramo prehode in cikle življenja.  

 

 

 

 

Slovensko naravoverje

Velik navdih zame so viri o staroselskem, z zemljo povezanem duhovnem izročilu, zbrani v knjigah Pavla Medveščka, potem ko si je v 50. letih prejšnjega stoletja pridobil zaupanje avtohtone naravoverske skupnosti v srednji Soški dolini. Knjiga »Iz nevidne strani neba – razkrite skrivnosti staroverstva«, izdana pri SAZU, je fascinantno branje in vir modrosti.

 

 

 

 

 

 

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno