Mediacija

Krog že tisočletja predstavlja simbol srečevanja človeških bitij: zbiranje okoli ognja, kjer se pogovarjamo o tem, kar nam je res pomembno.

Danes je krog prototip vznikajoče kulture sodelovanja, ki navdihuje veliko organizacij, skupin, družin in skupnosti – kot prostor moči in možnosti, v katerem je vsak prepoznan po močeh, darovih in talentih, ki jih prispeva k skupnosti. Je tudi prostor prožnega voditeljstva, avtentičnosti, slišanosti in skupne odgovornosti. Resnični voditelj skupine je namen / cilj, ki je skupen vsem, in ki ga predstavlja (ne)vidni center.

Krog kot metoda je mnogo več kot v krogu postavljeni stoli: njegova moč pride najbolj do izraza, ko vodi srečanje vešč voditelj / gostitelj; od fizične ureditve prostora do postavljanja močnih in navdihujočih vprašanj ter vzdrževanja spodbudnega komunikacijskega prostora, v katerem se porajajo novi uvidi.

Zadnja desetletja doživljajo preporod kroga za naslavljanje sodobnih izzivov: Bohmov dialog (Bohmian Dialogue), Krožna pot (The Circle Way), Krožni sveti (Ways of Council), Krogi zaupanja (Circles of Trust);  Krogi poravnav (Restorative Circles) kot tudi druge metode, ki kombinirajo pristop večjih skupinskih procesov s tistimi v manjših krogih: svetovna kavarna (The World Café), odprti prostor (Open Space), proaktivna kavarna (Pro Action Cafe); kolektivna žetev zgodb (Collective Story Harvest) in druge; kot tudi metodologije za razvoj organizacij, kot sta holokracija in sociokracija.

Izhajajoč iz temeljne krožne metode je proces mogoče prilagoditi specifičnemu namenu in cilju skupine/ekipe/organizacije/skupnosti:

Razvoj idej

Ena ključnih vlog vodij je, da vzpostavijo okolje, v katerem skupina lahko učinkovito kolektivno razmišlja ter skupno zazna prihodnost, ki ji želi slediti.
Krog nas vabi, da presežemo običajne vzorce razmišljanja ter da ozavestimo globoko ukoreninjene predpostavke, prepričanja in sodbe, ki omejujejo skupinsko sfero možnega. Ob prisotnosti veščega moderatorja/facilitatorja skupina tako upočasni dogajanj ter preseže običajno nasprotovanje, polariziranje mnenj in prehitre zaključke. S tem odpre prostor za sveže uvide in ideje, ki jih kot posamezniki nismo bili zmožni uzreti, ter prisluhne nečemu novemu, kar se poraja iz centra.

Zveni skorajda kot magija? Le-ta v mojstrsko vodenih krogih rada pride na obisk.

Krepitev vezi

Ko hitimo od enega projekta do drugega, bodisi v poslu, organizacijah, skupnostih ali družinah, pogosto zanemarjamo osebne vezi. Čeprav se zid hiter način dela učinkovit, pa ima svojo ceno: nejasen namen projektov ali kar cele organizacije,  slab pretok informacij, upad motivacije, skrhani odnosi – kar se posledično  odraža v manjši (ne večji) učinkovitosti.

Vzeti si zavesten čas za usmerjen pogovor o tem, kako nam gre - osebno ali kot skupini - je lahko redna praksa, ki poživlja kolektiv (tim, družino, organizacijo): bodisi za krepitev globljih človeških vezi, ki so osnova vsakemu dobremu sodelovanju in sobivanju, ali za celjenje skrhanih odnosov, predno je za to prepozno (in predrago; tako stroškovno kot čustveno). To je tudi priložnost, ko je vsakdo lahko uzrt v svoji edinstvenosti in vrednosti, ki jo (lahko) prispeva za skupnost.  

Učenje skozi zgodbe

Pripovedovanje zgodb je način osmišljanja preteklih izkušenj za utiranje poti v želeno prihodnost. Starodavna praksa pripovedovanja zgodb v krogu se zadnja leta uspešno presaja v sodobna organizacijska in družinska okolja.  Struktura kroga nudi varen prostor za razvijanje zgodb, kot tudi okvir za žetev ključnih spoznanj, na katerih lahko zasnujemo svojo prihodnost.

Prostor za izreči neizrečeno

Zavestna upočasnitev, da lahko slišimo tisto, kar je bilo doslej neartikulirano (v skupini, timu, razširjeni družini, naravi...), lahko prinese olajšanje, celjenje preteklih ran in odpiranje novemu.

Počastitev zaključkov, prehodov, novih ciklov

Starodavni način kroga ponuja čudovito priložnost za osmišljene pogovore ob glavnih življenjskih prehodih (rojstvo, smrt, poroka, ločitev, odraslost in starost) kot tudi ob drugih začetkih in zaključkih v organizacijskem kontekstu (slovo od sodelavca, napredovanje, zaključek projekta, začetek partnerskega sodelovanja …). Na ta način počastimo preteklost, kot skupnost pripoznamo novo obdobje ter prisluhnemo novim zgodbam, ki nas kličejo.

"Krog je v temelju vsega, kar počnem.
Hvaležna sem vsem, ki so me vodili po tej poti -
svojim mentorjem, ki so postali moji prijatelji:
Kazuma Matoba, Christina Baldwin in Ann Linnea;
Gigi Coyle and the Council Network;
ter mojim prednikom, ki so stoletja posedali okoli lip."


Marjeta

 

Marjeta je del mednarodne mreže Circle Way, ki moč kroga širi po svetu.

 

Ključne veščine in naravnanosti mediatorke:

 • radikalna naklonjenost in empatija do vseh vpletenih
 • odprta, sočutna, povabilna drža
 • preglednost in zavedanje faz procesa
 • vrhunska osredotočenost na dogajanje v trenutku ter hkrati na celoten proces
 • empatično sprejemanje in preverjanje razumevanja
 • konstruktivno povzemanje slišanega (“prevajanje” razdirallnega jezika v povezovalno in nekontroverzno srž)
 • sledenje procesu (čas,miselni tok udeležencev, nezaključene točke)
 • držanje fokusa
 • prekinjanje z namenom ponovne vzpostavitve fokusa
 • kristalna miselna jasnost
 • podpora za oblikovanje jasnih, konkretnih in izvedljivih rešitev
 • lastna osredinjenost in ohranjanje ravnotežja
 • zaupanje v človečnost pri vsakomer in vseh
Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno