Iz prakse

Skupinsko strateško načrtovanje za usklajeno delovanje proti skupnim ciljem

Dobrobit dobro vodenega / moderiranega strateške delavnice je vsaj dvoplasten: (1) skupno napovedovanje, oblikovanje vizije in načrtovanje proti  želeni prihodnosti kot tudi (2) kolateralno usklajevanje med oddelki in ravnmi, ki se zgodi med samim procesom strateškega načrtovanja. Namen in viri se usmerijo proti isti zvezdi severnici, le-ta pa nato kaže smer pri sprejemanju odločitev na vseh mestih v organizaciji.

Izurjen moderator zasnuje proces, ki vpreže uvide in ideje vseh oddelkov in ravni organizacije.
V eni od delavnic za finančno ustanovo so bili v strateško načrtovanje vključeni vsi zaposleni. Strateška delavnica je bila zasnovana v fokusiranem, a sproščenem vzdušju, ki je spodbujalo zavzetost udeležencev skozi celoten (sicer miselno in energijsko zahteven) strateški dialog. 

Zaposleni kot iskalci talentov

Kje iskati bodoče sodelavce, ki se bodo res prispevali k želeni organizacijski kulturi? Kot ve Google (in mnoga druga agilna podjetja), so eden najbolj učinkovitih virov za rekrutiranje bodočih sodelavcev ravno zdajšnji zaposleni; še zlasti v IT  in startup okolju. Ker pa se večina zaposlenih osredotoča predvsem na svoje delovne naloge, se na iskanje novi kolegov preko svojih profesionalnih in prijateljskih mrež (pre)redko spomnijo.

V poldnevnem procesu so  sodelavci najprej razmišljali o tem, kakšne kolege želijo pritegniti; nato pa oblikovali privlačna sporočila, zakaj se pridružiti njihovi ekipi. Na ta način so v podjetju zasidrali miselnost stalnega skupnega pridobivanja talentov, pri tem pa se zabavali in drug drugega spomnili, zakaj radi delajo skupaj in kakovostno.

The Art of Hosting Next Stage Organising: ustvarjanje prostora za razvojni namen, celovitost in samoorganiziranost

Kako sodelovati in sobivati skladno z razvojnim namenom organizacije, spoštovanjem človekovih celovitih prispevkov ter v kar največji meri samoorganizirano?

V tridnevnem procesu, ki sem ga sovodila Marjeta skupno z lastnikoma nastajajoče sodlovalne skupnosti Obenaus nedlaeč od Šentlja, se nas je zbralo 20 straokovnjakov s treh celin . navihnjeni z delom Frederica Lalouxa (Reinventing Organizatons), Enlivening Edge, Leadership Embodiment, in Art of Hosting Conversations That Matter smo raziskovali nove pristope, prakse in orodja za večjo vitalnost in smiselnost tako organizacij kot slehernega zaposlenega. Nadaljevanje sledi poleti 2018.

Medgeneracijski dialog po metodi svetovne kavarne

40 zaposlenih finančnega oddelka multinacionalke se je zbralo v triurnem procesu z namenom izboljšanja medgeneracijskega sodelovanja. Kaj želimo, da druge generacije razumejo o nas – kateri slogi vodenja, sestankovanja, komuniciranja … nas motivirajo, da damo v delovnem okolju vse od sebe – kateri pa zavirajo? Katere spremembe bomo pokrenili kot posamezniki in oddelek kot posledica razumevanja medgeneracijskih potreb?
Marsikatere potrebe so bile skupne vsem; mnogokatere pa tudi specifične; zlasti pri najmlajši generaciji.
V svetu, ki se z razvojem visokih tehnologij (in možnosti, ki jih odpirajo), spreminja vse hitreje, je glas mladih še posebej dragocen. Njihovi interesi, pričakovanja do šefov ter komunikacijske prakse nam kažejo smer, v katero se bodo poslovno okolje ter podjetja/organizacije razvijali v prihodnje. Zato jim je modro prisluhniti čimprej – in ujeti veter v jadra evolucije. 

Evropski festival nenasilne komunikacije poleti 2017 v Sloveniji

Nenasilna komunikacija (NNK), kot jo je razvil dr Marshall Rosenberg, zaobsega tako notranjo naravnanost (somoč namesto premoči) kot niz orodij, ki nam pomagajo misliti, izbirati in delovati iz prostora avtentičnosti in povezanosti. V teoriji vse ok – a kako to živeti v džungli medsebojnih odnosov na dnevni ravni?

Tedenski festival z Marjeto kot sovoditeljico in glavno moderatorko je imel za cilj prav to: 170 ljudi vseh generacij iz 20 držav je na Pohorju živelo načela nenasilne komunikacije, pri tem pa urilo veščine in izmenjevalo znanje. Osnovni “operacijski sistem” je bil odprti prostor ter skupnostni krogi zjutraj in zvečer. Spet se je pokazalo, kako sta pristopa nenasilne komunikacije in Art of Hosting Converstaions That Matter povezljiva in komplementarna: medtem ko eden krepi komunikacijske in odnosne kompetence, drugi izvablja bogate skupinske izmenjave ter porajanje idej za skupno delovanje v smeri prihodnosti, kakršno si globoko želimo.

Povezovanje podjetij na področju pametne mobilnosti za zeleno prihodnost

100 predstavnikov slovenskih inovativnih podjetij in organizacij je v enodnevnem srečanju iskalo priložnosti in ključne partnerje na področju pametne mobilnosti za hitrejšo pot v zeleno prihodnost; z ambicijo, da Slovenija postane zeleni laboratorij za pametne rešitve v prometu. Srečanju so prisostvovali evropska komisarka za promet, predsednik Vlade Republike Slovenije in minister za infrastrukturo.

Vključevanje javnosti v oblikovanje Vizije Slovenije 2050

V sedmih dogodkih po vsej državi je 450 ljudi iz različnih sfer sodelovalo v vladnem projektu oblikovanja vizije Slovenije 2050 z Marjeto kot glavo moderatorko/facilitatorko.  
V procesu, kjer so bile uporabljene različne metodologije, kot sta afirmatino razvijanje vitalnih jeder (Appreciative Inquiry) in svetovna kavarna World Café, se je pokazala usklajenost glede zelene in trajnostne vizije, ki ceni tako človeka kot deželo. Udeleženci so bili predstavniki različnih sektorjev ali pa so se pridružili iz lastnega interesa. Vizija je podlaga za oblikovanje strategije s perspektivo 2030 in za oblikovanje konkretnih akcijskih načrtov do leta 2020. ​

Več o celotnem procesu oblikovanja vizije in strategije Slovenije.

Vključevanje deležnikov v oblikovanje energetskega koncepta Slovenije

V procesu oblikovanja energetskega koncepta kot ključnega nacionalnega dokumenta za oskrbo z energijo v perspektivi 2050 je Ministrstvo za infrastrukturo k sodelovanju povabilo Natalijo Vrhunc in Marjeto Novak, ki sta v letu 2016 facilitirali niz delavnic. Na njih so se srečali predstavniki različnih interesnih skupin (energetski sektor, promet, akademiki, okoljski nevladni sektor, profesionalna združenja ...) ter prispevali svoje ideje za izboljšanje dokumenta.

Komunikacijske veščine za ekipo Knowmads Hanoi

Knowmads Hanoi, vietnamski podmladek skupine Knowmads Amsterdam, je inovativna poslovna šola, ki usposablja mlade za ustvarjanje pozitivnih sprememb v skupnostih, v katerih živijo. Marjeta je bila povabljena, da mednarodno ekipo, ki vodi šolo, podpre z znanjem in veščinami nenasilne komunikacije v tridnevni delavnici ter na odprtem festivalu učenja (learning fest). Kot globalno prepoznani pristop za negovanje spoštljivih, iskrenih in sočutnih odnosov je koristno orodje na številnih področjih – v poslu, družini, med prijatelji in drugih skupnostih; tudi v konfliktih in napetih situacijah.

Umetnost participativnega vodenja

Marjeta je bila pobudnica in sovoditeljica tega izkustvenega treninga, katerega namen je bil prepoznavanje in razvoj potencialov vsakega posameznika za soustvarjanje modrih in trajnih rešitev ter za ustvarjanje močnih zavezništev. Na tridnevnem treningu se je zbralo 60+ izjemnih ljudi iz mnogih držav, kultur in strok, ki so prispevali svoje izkušnje in talente. Več o zaključkih in vtisih udeležencev.

Moči Slovenije

16. – 17. avgusta 2013 se je na Marjetino pobudo (ob podpori mednarodnega tima) kot kolektivni odziv na resno ekonomsko, socialno in duhovno krizo, ki je zadela Slovenijo, 70 ljudi zbralo na 1,5 dnevnem dogodku, da skupaj raziščejo DNK Slovenije – bistvo te dežele in ljudi, ki je lahko vir moči v krizi. S pomočjo metodologije Art of Hosting Conversations That Matter in s fokusom na razvijanje vitalnih jeder - Appreciative Inquiry so udeleženci raziskovali izvorne moči dežele ter s podobno mislečimi ljudmi kovali povezave za prihodnost. Participativni proces je navdihnil mnoge udeležence, da so ga prenesli v svoje skupnosti in delovna okolja. Za občutek o tem vzajemnem in sodelovalnem raziskovanju je na ogled pisna žetev ter fotogalerija dogodka. 

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno