Viri

Moji (iz)viri

 

Najprej pripadam prostoru, ki me hrani; večno sem hvaležna naravnim čarom Slovenije: gozdovom, rekam, duhu, jamam in vsem drugim bitjem, ki pripadamo z/Zemlji. Posebno vez čutim tudi z Grčijo (Kreto nadvse), Škotsko in Polinezijo. 
Po mami Rozi in njeni materi Angeli sem podedovala sočutje; po očetu Frenkiju jasen in brezmejno radoveden um. Otroci, danes cvetoči odrasli, me nenehno spominjajo, za kaj v življenju v resnici gre.
In ne na koncu je tu še pleme prijateljev z vseh celin, s katerimi nas povezujejo skupna hrepenenja in dejanja v smeri prepoznavanja skritega skladja sveta. Hvala, ker potujemo skupaj.

 

 

 

Mreža Art of Hosting Conversations That Matter

Mreža Art of Hosting Conversations That Matter  je tako navdihujoča globalna skupnost (porojena v Sloveniji leta 2002) kot platforma virov, znanja, metod, orodij, načel in močnih vprašanj. Zvesta duhu ustvarjalnega samoorganiziranja nima ne organizacijske podlage, ne šefa in ne avtorskih pravic. Gre za voditeljstvo, ki naslavlja kompleksne izzive tako, da preko namena, dialoga, moderiranja in inoviranja spaja nivo osebne in sistemske evolucije (ja, težko je z besedami upovedati paradigmatski preskok v skupinsko inteligentnost … lažje doživeti kot razumeti).

 

 

 

 

Nenasilna komunikacija

Nenasilna komunikacija (NNK) je kot 'software' za partnersko sodelovanje, ki se je izkazal koristen in dobrodejen v vrsti človeških odnosov: od osebne evolucije, preobrazbe konfliktov do zdravega organizacijskega okolja, družin in skupnosti. NNK je tako zavedanje, orodje kot tudi jezik; temelji na zavedanju da smo vsi ljudje povezani na ravni globljih potreb in vrednot, ki so gonila naših misli in dejanj - in zato tudi podlaga za razumevanje, sodelovanje in soustvarjanje rešitev, ki krepijo življenjsko moč vseh vpletenih. Ta globalno uveljavljeni pristop (ki je zadnja leta v izjemnem porastu) je razvil dr Marshall Rosenberg 

 

 

Appreciative inquiry – razvoj potencialov s krepitvijo vitalnih jeder

Metodologija AI (Appreciative Inquiry ) predstavlja alternativo klasičnemu reševanju problemov; in sicer tako, da strateško, sistemsko in sistematično raziskuje, uzavešča in razvija vitalna jedra živega sistema (organizacije, skupine, tima, skupnosti, družine, posameznika) za pogumne vizije prihodnosti  – namesto običajnega ozkega popravljanja napak za vrnitev v staro stanje. Je hkrati celovit večdeležniški proces v podporo pozitivnim spremembam kot tudi miselnost ter orodje, uporabno pri vrsti intervencij (vodenje sestankov, zaposlitvenih ali izhodnih intervjujev, coaching …), tako pri delu kot doma.

 

 

 

 

 

 

Prenova organizacij: knjiga, ki je je sprožila globalno gibanje

Knjiga belgijskega avtorja Frederica Lalouxa Reinventing Organizations iz leta 2014 je organizacijski razvoj, kakršnega smo teoretično poznali dotlej, stresla s temeljev in končno ponudila konkretne načine, kako obuditi živost ljudi v podjetjih/organizacijah, in to na primerih različnih dejanskih entitet – od predelovalca paradižnikov do jeklarne, zdravstvene nege in izdelovalca športnih oblačil.

Knjiga je prerasla v globalno gibanje, ki organizacijskim entitetam vrača dušo, namen in zdravje (tako človečno kot finančno). Več o ključnih načelih na posebnih wiki straneh.

 

 

Vas 3.0 za razcvet življenja v 21. stoletju

Živeč v Sloveniji (veliki skupni vasi) me navdihuje globalno raziskovanje, kako lahko srž in srce »vasi« kot prispodobe starodavne skupnosti prerojeno zaživi v 21. stoletju.

Vas 3.0  ni blagovna znamka ali multiplikativen model; je soustvarjalno prevpraševanje, kako v naročju narave in ob podpori visokih tehnologij zgraditi povezane in poživljajoče večgeneracijske skupnosti, ki res podpirajo celovitost človeka in narave? Starodavno vprašanje, ki kliče po odgovorih v sodobnem kontekstu.

 

 

 

 

Nazaj k celovitosti: School of Lost Borders

The School of Lost Borders  je krog ljudi, ki nas veže globoko spoštovanje do divje in človeške narave, obredov in drug drugega. Življenje dojemamo kot zgodbo malih in velikih iniciacijskih dogodkov, od katerih je vsak po svoje dragocen, saj nas vabi k rasti in razvoju.

Vodniki, ki smo izšli iz School of Lost Borders, amo izurjene »porodne babice«, ki  podpiramo prehode in cikle življenja.  

 

 

 

Slovensko naravoverje

Velik navdih zame so viri o staroselskem, z zemljo povezanem duhovnem izročilu, zbrani v knjigah Pavla Medveščka, potem ko si je v 50. letih prejšnjega stoletja pridobil zaupanje avtohtone naravoverske skupnosti v srednji Soški dolini. Knjiga »Iz nevidne strani neba – razkrite skrivnosti staroverstva«, izdana pri SAZU, je fascinantno branje in vir modrosti.

 

 

 

 

Krog

Krog je zame prototip porajajoče se kulture soustvarjanja, ki kliče mnoge skupine in organizacije, naveličane togih hierarhičnih sistemov. Krog je prostor možnosti in priložnosti, kamor vsak prispeva svoj del k celoti  (talente, vprašanja, uvide) . Enostavna (a ne vedno lahka) krožna forma vabi k zavestnemu razmisleku, ki presega običajno polarizacijo in zagovarjanje fragmentiranih mnenj; to pa odpre polje novih možnosti, ki jih prej kot posamezniki ali podskupine nismo uvideli. Več …

 

 

 

 

Svetovna (kreativna) kavarna (The World Café ) 

Svetovna kavarna je strukturiran dialoški proces,  v katerem se ideje, porojene v majhnih skupinah, povezujejo in oplajajo, tako da je mogoče hitro in učinkovito artikulirati kolektivno modrost celotne skupine (ki je lahko velika 20, 200 ali 2000 ljudi). Največkrat gre za več krogov pogovorov v omizjih po 4 - 5 oseb na strateška vprašanja, skladna z namenom in ciljem procesa. Med posamičnimi krogi ljudje zamenjajo omizja in z novimi sogovorniki nadgrajujejo ideje.

 

 

 

 

Socialna tehnologija odprtega prostora

V odprtem prostoru  (The Open Space Technology) udeleženci sami kreirajo »dnevni red« (usklajen s strateško temo, ki je povod za srečanje): prevzamejo odgovornost za to, kar se jim zdi pomembno; bodisi da skličejo temo ali se pridružijo tisti, kjer lahko največ prispevajo. Traja lahko od treh ur (fokus na strateško temo), treh dni (soustvarjanje vizije) ali desetdnevno srečanje za izmenjavo znanja, izkušenj in idej.
 

 

 

 

Proaktivna kavarna

Strukturiran dialoški proces, ki pomaga posameznikom preiti od besed k dejanjem – od idej k akcijam ob podpori širše skupnosti. V začetni fazi so udeleženci povabljeni, da predstavijo ideje/iniciative, za katere bi bil dobrodošla konstruktivna pomoč: razumevanje širše slike, uvidi, rešitve, sive lise, potencialni partnerji, mreže, veščine … preostali udeleženci v treh krogih strateško zasnovanih pogovorov prispevajo pomoč trem predstaviteljem idej. Odlična metoda za razvijanje »spečih« idej in krepitev skupine; bodisi v poslovnem, organizacijskem ali skupnostnem kontekstu.

 

 

 

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno