Nenasilna komunikacija - izkustvena vikend delavnica

... od borbe za premoč k somoči …
 

Dvodnevna doživetvena delavnica

2. - 3. december 2017;  Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44 D, Ljubljana

Kako se izražati polno in avtentično ter obenem ohranjati iskrene, spoštljive in sočutne odnose? Kako negovati odnose, v katerih so potrebe vseh slišane? Kako povezovalno in učinkovito komunicirati s človekom, ki se do nas vede razdiralno – bodisi v partnerskih odnosih, z otroki ali sodelavci …?

Že tisočletja nas družba uči, da se je potrebno boriti za premoč, dokazati svoj prav, da se klin s klinom izbija ter da so kompromisi, nezadovoljstvo in trpljenje nujen sestavni del življenja. Svetovno uveljavljen model nenasilne (povezovalne) komunikacije po Marshallu Rosenbergu ponuja alternativo: nenasilna komunikacija (NNK) je kot 'software' za partnersko sodelovanje, ki se je izkazal koristen in dobrodejen v vrsti človeških odnosov: od osebne evolucije, preobrazbe konfliktov do zdravega organizacijskega okolja, družin in skupnosti. 

Na delavnici se bomo urili v tem, kako:

 • se v odnosih izraziti povsem iskreno in avtentično, pa vendar dovolj povezovalno, da nas bo druga oseba lahko resnično slišala;
 • sočutno sprejeti drugega ne glede na kontekst, vloge, dinamiko moči ...; 
 • krepiti osrediščenost tudi v najbolj zahtevnih situacijah.


Vsebina:

 • Osnove NNK: najprej stik, potem rešitve
 • Tri prvine nenasilne komunikacije
 • Notranja priprava na intenzivno komunikacijsko situacijo
 • Empatično sprejemanje
 • Samoempatija - negovanje pristnega stika s samim seboj
 • Iskreno in povezovalno samoizražanje
 • "Žirafji ples" vseh treh prvin povezovalnega dialoga

 

Delavnico vodi mag. Marjeta Novak , certificirana trenerka nenasilne komunikacije pri globalnem Center for nonviolent communication.
Marjeta je certificirana izobraževalka nenasilne komunikacije pri Center for Nonviolent Communication, ki ga je ustanovil dr. Marshall Rosenberg, avtor koncepta ter Marjetin neposredni učitelj.  Razen v Sloveniji je Marjeta vodila delavnice še v ZDA, Japonski, Burmi, Vietnamu, Tahitiju, Italiji, Bolgariji, na Češkem, Portugalskem in v Grčiji. Je tudi sopobudnica slovenske vadbene skupine. Več o Marjeti tukaj.


Način dela:

 • praktična usmerjenost,
 • minimalni predavateljski vložki (brez PPT-prezentacij),
 • poudarek na izkušenjskem usvajanju načel in veščin,
 • na delavnici boste imeli priložnost nenasilno komunikacijo aplicirati na konkretne življenjske situacije iz vašega delovnega ali zasebnega življenja.

Vsi udeleženci uvodne delavnice neasilne komunikacije imajo možnost veščine nadalje utrjevati v zaključeni vadbeni skupini, ki se v Ljubljani srečuje enkrat mesečno.

"Pri nenasilni komunikaciji ne gre za to, kako za vsako ceno doseči, kar želimo. Tudi ne gre za vljudnost ali leporečenje; pač pa iskreno izražanje tudi v najtežjih situacijah. Gre za ustvarjanje kakovostnega stika s sočlovekom, ki odpira možnost, da so upoštevane in neredko tudi izpolnjene potrebe vseh."

Prijava na delavnico 

Prijave

Delavnica bo izvedena v Ljubljani 2. in 3. decembra 2017  (sobota in nedelja), vsak dan od 9 h do 17 h; v  Centru za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44 D, Ljubljana

Kotizacija:

 • če je plačnik posameznik: 100 €,
 • če je plačnik podjetje, s. p. ali organizacija iz javnega sektorja: 150 € .

V ceni so všteti prigrizki in pijača med odmori; kosilo pa si vsak organizira sam (odmor za kosilo je predviden med 13.00 in 14.00). 

Vaše mesto je potrjeno, potem ko

(1) izpolnite prijavni obrazec

(2) vplačate kotizacijo.
 

Podatki za plačilo:

Prejemnik: 
Marjeta Novak s. p.
Cesta na Loko 7 B
1000 Ljubljana
DŠ 70311269

TRR: SI56 6100 0001 5837 925 (Delavska hranilnica, d. d., Ljubljana)
Koda: EDUC
SWIFT/BIC: HDELSI22
ReferencaNVC-12 ter ime udeleženca 

 

Prijava na delavnico 

Odjave:
Potem ko je kotizacija že vplačana (in mesto s tem potrjeno), zaračunamo za odpovedi do vključno 10. 11. 2017 administrativne stroške v višini 30 EUR; v primeru nadaljnjih odpovedi pa kotizacijo zadržimo v celoti. Seveda pa lahko v primeru nezmožnosti udeležbe sami organizirate ustrezno zamenjavo.

 

 

Lokacija

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Stik

+386 (0) 40 620 427
info ( afna ) humus.si

Družabno